Please wait - loading…

TERVEYSUSKOMUSMALLI

Description

Mind Map on TERVEYSUSKOMUSMALLI, created by Atte Saastamoine on 11/04/2014.
Atte Saastamoine
Mind Map by Atte Saastamoine, updated more than 1 year ago
Atte Saastamoine
Created by Atte Saastamoine almost 8 years ago
480
0

Resource summary

TERVEYSUSKOMUSMALLI
 1. OHJAUSTILANNE: NUORTEN RAVINTOTIETOISUUDEN PARANTAMINEN
  1. Ohjaustilanteen tavoitteena olisi synnyttää idea mahdollisesta muutoksesta omaan terveyskäyttäytymiseen.
   1. 4-VAIHEINEN TOTEUTUS: 1. MUUTOKSEN LIIKKEELLÄ LAITTAVA SYSÄYS 2. TIEDON RAKENTAMINEN VUOROVAIKUTTEISESTI 3. TIEDON TUOMINEN KÄYTÄNNÖN ELÄMÄÄN 4. TIEDON YLLÄPITÄMINEN JA ITSEREFLEKTOINTI
    1. 1. Tunti: Tavoitteena muutoksen liikkeelle laittava sysäys. Esim. ravitsemusaiheinen dokumentti. Pyrkimys saada opiskelijat ajattelemaan ja pohtimaan dokumentin antia omalla kohdallaan.
     1. 2. Tunti: Ryhmissä tapahtuva tiedon konstruktiivinen rakentaminen. Ryhmän tavoitteena laatia lista konkreettisista keinoista, joilla he voisivat parantaa omaa ravinnon saantiaan.
      1. 3. Tunti: Ryhmien laatimien infopakettien yms. esittäminen ja keskustelu koko opetusryhmän kesken. Aloitetaan myös oman ravintopäiväkirjan pitäminen, jolla saadaan käytäntö mukaan opetukseen.
       1. 4. Tunti/vaihe: Ravintopäiväkirjojen käsittely. Opiskelijat arvioivat omaa ravitsemustaan ja pohtivat kuinka pystyisivät kehittämään omaa ruokavaliotaan.
     2. mukaan ihminen arvioi
      1. Onko terveydelliset hyödyt suurempia kuin panostukset?
       1. Omien terveysongelmien ehkäisemistä oman käytöksen pohjalta
        1. Omien terveysongelmien kehittymistä oman käytöksen pohjalta.
        2. Selittää yksilötasolla tapahtuvaa terveyteen liittyvää päätöksentekoa.
         1. Pyrkimys selittää, millä psykologisilla edellytyksillä ihmiset käyttävät jotain tiettyä tuotetta tai toimivat jollain tietyllä terveyttä edistävällä tavalla
         2. Mallin mukaan terveyskäyttäytymisen muuttumiseksi ihmisen tarvitsee alkuun panevan sysäyksen ryhtyäkseen käytännön toimiin terveytensä edistämiseksi. Hänen on tiedostettava tosiasia, että hänen terveytensä on vaarantunut ja uskottava uhan olevan vakavan hänen terveydelleen.
          Show full summary Hide full summary

          Similar

          An Inspector Calls - Themes
          mhancoc3
          Biology AQA 3.2.5 Mitosis
          evie.daines
          FCE Opposites Practice
          miminoma
          GCSE Statistics
          Andrea Leyden
          GCSE Chemistry C2 topic notes
          imogen.shiels
          Revision Timetable
          katy.lay
          chemistry: c2
          kristy baker
          New English Literature GCSE
          Sarah Egan
          1PR101 2.test - Část 3.
          Nikola Truong
          Účto Fífa 2/6
          Bára Drahošová