ELS PLÀSTICS

Aitana Ruiz
Mind Map by Aitana Ruiz, updated more than 1 year ago
Aitana Ruiz
Created by Aitana Ruiz almost 2 years ago
3
0

Description

Maerials de naturalesa polimètrica que s'obtenen principalment del petroli.
Tags

Resource summary

ELS PLÀSTICS
1 CONFORMACIÓ
1.1 Extrusió
1.1.1 obtenció de peces continues (productes semiacabats que passen a un altre procés)
1.2 Emmolament per injecció
1.2.1 plàstic fos que s'injecta dins d'un motle i que dona forma al producte acabat
1.3 Injecció amb bufament
1.3.1 primer s'obté una preforma mitjançant la injecció, desprès es modela i es calfa introduint-ne aire a pressió
1.4 Calandratge
1.4.1 obtenció de làmines molt primes de plàstic, comença amb la fabricació d'un tub format per l'injecció d'aire d'una extrusora, i desprès es pressionat entre dos rodets obtinguent un film de plàstic
1.5 Emmolament per compressió
1.5.1 s'empra per a fabricar plàstics termoestables, que reaccionen dins del modle
1.6 Conformació al buit
1.6.1 obtenció de envasos que s'adapten al contingut
2 CLASSIFICACIÓ
2.1 Termoplàstics
2.1.1 Polietilé (PE)
2.1.1.1 Barat, trasparent i fàcil de fabricar
2.1.2 Clorur de polivinil (PVC)
2.1.2.1 Resistent als agents corrosius i aïllant elèctric
2.1.3 Polipropilé (PP)
2.1.3.1 suporta múltiples doblegades sense trencar-se i punt de fusió elevat
2.1.4 Metacrilat (PMMA)
2.1.4.1 Dur, transparent i resistent als colps i al tallat i bona tenacitat
2.1.5 Poliestiré (PS)
2.1.5.1 (suro blanc) es forma afegint aire a la massa de plàstic
2.1.6 Poliamida (PA)
2.1.6.1 fibra tèxtil elàstica i resistent
2.2 Termoestables
2.2.1 Poliuretà (PUR)
2.2.1.1 Si afegeix aire a la massa, esponjos i flexible
2.2.2 Polièster
2.2.2.1 S'empra en peces tèxtils
2.2.3 Baquelita
2.2.3.1 molt dur i resistent al calor, aïllant elèctric i brillantor mdtàlica
2.2.4 Melamina
2.2.4.1 resistent i dur, utilitzats per a recobrir posts de fusta
2.3 Elastòmes
2.3.1 Cautxú natural
2.3.1.1 s'obte directament del làtex, molt elàstic i impermeables
2.3.2 Cautxú volcanitzat
2.3.2.1 s'obte afegint sofre al cautxú natural mitjançant la vulcanització descobert per Charles Goodyear, té fregament sec i resistent als canvis de temperatura
2.3.3 Cautxú sintètic
2.3.3.1 (neopré), molt resistent als agents químics i aïllant tèrmic
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Andrea Leyden
NSI Course
Yuvraj Sunar
Mapa Mental Estructura gramatical presente simple inglés
Maria Paz Cornejo
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
RESOLUCIÓN 2626
Maria Jose Lozano
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AMADO S JOHAN
Mapa Conceptual
natalia forteza
Impacto psicosocial de la cuarentena por la pandemia causada por Covid-19 en México
Orientación Educativa
Enfermedades cerebrales
EDUARDO JOSELO BARRAGAN VERDEZOTO
Estado e Relaçao de Poder
Adeildoethatiane Silva
Primera a Segunda Guerra Mundial
Brandon Zuñiga