Изречение

Вера Ценкова
Mind Map by Вера Ценкова, updated more than 1 year ago
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 6 years ago
141
0

Description

видове изречения

Resource summary

Изречение
1 Просто изречение

Annotations:

  • Само едно сказуемо
1.1 кратко

Annotations:

  • Само главни части
1.2 разширено

Annotations:

  •  поне една второстепенна част
2 Сложно изречение

Annotations:

  • повече от едно сказуемо
2.1 Съчинено

Annotations:

  • Равноправни прости изречения Съчинителна връзка
2.2 Съставно

Annotations:

  • Главно и второстепенно/и изречение/я подчинителна връзка
2.3 Смесено

Annotations:

  • Равноправни изречения Главно и подчинено изречение Съчинителна и подчинителна връзка поне 3 прости изречения
Show full summary Hide full summary

Similar

Термини - изречение
Вера Ценкова
Изречение - части
Вера Ценкова
Начален преговор - синтаксис
Вера Ценкова
Нач. преговор 6 кл
Вера Ценкова
Морфология - глагол
Вера Ценкова
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
Текст и общуване
Вера Ценкова
5_Термини - изречение
Вера Ценкова
Сложни думи
Дарина Железова