El feudalisme

Victor Rodriguez
Mind Map by Victor Rodriguez, updated more than 1 year ago
Victor Rodriguez
Created by Victor Rodriguez over 5 years ago
292
0

Description

Mind Map on El feudalisme, created by Victor Rodriguez on 11/23/2014.

Resource summary

El feudalisme
1 Origens:S.VII-VIII
1.1 FRANÇA
2 Caracteristiques
2.1 Relacions de dependencia
2.2 Fragmentació del poder i la propietat
2.2.1 Jerarquia dels drets sobre la Terra
3 SENYOR -REI
3.1 DONA PROTRECCIO
3.2 DONA AJUDA
3.3 OTORGA TERRES
3.3.1 BENEFICIS -FEU

Annotations:

  • La terra que el Senyor donava o deixava ( donava només el domini util)
3.3.1.1 INVESTIDURA
3.3.1.1.1 Espasa
3.3.1.1.2 Anell
3.3.1.1.3 Un ganivet
3.3.1.1.4 Terra
3.3.1.2 Es poden HERETAR
3.4 VASALL-NOBLES

Annotations:

  • Es un home lliure i els seus drets són hereditaris
3.4.1 Dóna ajuda al senyor durant la guerra
3.4.1.1 Comtes
3.4.2 Paga al senyor un CENS per la terra rebuda
3.4.2.1 Abats, bisbes
3.4.3 VASALL dels NOBLES

Annotations:

  • La unió entre aquests vasalls i el noble era en ocasiós més important que la unió entre els nobles i el Rei
3.4.3.1 Revien terres del seu senyor alhorra vasall del rei
3.4.3.2 Cavallers
3.4.4 PODER
3.5 RECOMANACIO-Protecció

Annotations:

  • Cerimonia mitjançant la qual el senyor otorgava protecció al nou vasall
3.5.1 IMMIXTIO MANUUM
3.5.1.1 El vasall dona la má al senyor
3.5.2 EL JURAMENT O FIDELITAS
3.5.2.1 Damunt la Bíblia o unes reliquies
3.5.3 L'OSCULUM
3.5.3.1 Segella el tracte
3.6 Poder debilitat
3.6.1 Van haver de comptar
4 SOCIETAT FEUDAL
4.1 PRIVILEGIATS
4.1.1 NOBLESA
4.1.1.1 Alta noblesa COMTES
4.1.1.2 Cavallers
4.1.2 CLERO
4.1.2.1 Capellans
4.1.2.2 Monjos
4.1.2.3 Alt clergat:ABATS,BISBES
4.2 NO PRIVILEGIATS
4.2.1 PAGESOS
4.2.1.1 SERF-esclaus
4.2.1.2 Propietaris

Attachments:

4.2.1.2.1 ALOU
4.2.2 ARTESANS
Show full summary Hide full summary

Similar

Diffusion and osmosis
eimearkelly3
Biology AQA 3.1.3 Cells
evie.daines
Sociology- Family and Households Flashcards
Heloise Tudor
Chemistry (C1)
Phobae-Cat Doobi
How did Hitler challenge and exploit the Treaty of Versailles 1933 - March 1938?
Leah Firmstone
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831
The Cold War: An Overview_2
Andrea Leyden
Camera Angles
saradevine97
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
puntoideascali
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Mike M
Making the Most of GoConqr Flashcards
Sarah Egan