Төлөвлөгөө

Badamaa Nyambuu
Mind Map by Badamaa Nyambuu, updated more than 1 year ago
Badamaa Nyambuu
Created by Badamaa Nyambuu over 6 years ago
329
0

Description

Mind Map on Төлөвлөгөө, created by Badamaa Nyambuu on 08/19/2013.

Resource summary

Төлөвлөгөө
1 Байгууллагын 1 жилийн Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах
1.1 Бизнес төлөвлөгөөний нэгдсэн загвар боловсруулах
1.2 Байгууллагын Зорилго, зорилт, үнэт зүйлсийг тодорхойлох
1.2.1 Байгууллагын өнөөгийн байр сууринд хийсэн судалгаа, үнэлгээнд тулгуурласан Зорилго, зорилтыг тодорхойлох
1.2.2 Байгууллагын үнэт зүйлсийг тодорхойлох, нэгдсэн KPI үзүүлэлтийг гаргах
1.3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний танилцуулгыг гарган, жилийн төлөвлөгөөг тодорхойлох
1.3.1 Техник худалдаа, үйл ажиллагаа болон санхүүгийн түрээс, засвар, техник үйлчилгээний танилцуулга, ач холбогдол, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
1.4 Байгууллагын танилцуулга, ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлох
1.5 Маркетингийн судалгаа хийх, зах зээлийн багтаамжийг тодорхойлох
1.5.1 Борлуулалтын сувгийг тодорхойлох
1.5.2 Зорилтод зах зээлийн TARGET тодорхойлох
1.5.3 Зах зээлийн хандлагыг тодорхойлох
1.5.4 Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний бизнесийн шинжилгээг боловсруулах
1.5.5 Өрсөлдөгчийн судалгаа хийх
1.6 Байгууллагыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох
1.6.1 SWOT шинжилгээ
1.6.2 Маркетинг стратеги
1.6.3 Үнийн стратеги
1.6.4 Зар сурталчилгаа, идэвхжүүлэлтийн стратеги
1.6.5 Өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох
1.6.6 Борлуулалтын стратеги
1.7 Байгууллагын Удирдлага, Менежментийн төлөвлөгөөг тодорхойлох
1.7.1 Удирдлөгын танилцуулга
1.7.2 Бүтэц зохион байгуулалт
1.7.3 Байгууллага, газар хэлтсийн OGSM, хувь хүний хөгжлиин төлөвлөгөө
1.8 Санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах
1.8.1 Төлөвлөсөн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэгжийн өртөг, ашиг, өгөөжийг тооцох загвар боловсруулах
1.8.1.1 Техник
1.8.1.2 Засвар үйлчилгээ
1.8.1.3 Түрээс
1.8.1.4 Тээвэр
1.8.2 Уян хатан төсөв, төлөвлөгөөний нэгдсэн загвар боловсруулах
1.8.3 Санхүүгийн тайланруу хөрөвдөг загвар боловсруулах
1.8.4 Гүйцэтгэлд ногдох төлөвлөгөөний загвар боловсруулах
1.8.5 Санхүүжилтийн төлөвлөгөө
1.8.6 Борлуулалтын төлөвлөгөө
1.8.7 Захиалгын төлөвлөгөө
1.8.8 Орлого, үр дүн
1.8.9 Мөнгөн хөрөнгө
1.8.10 Хугарлын цэгийн шинжилгээ
1.8.11 Санхүүгийн харьцааны шинжилгээ
1.8.12 Хавсралт
2 Гадаад орчны судалгаа
3 Дотоод орчны судалгаа
Show full summary Hide full summary

Similar

German GCSE Vocab
naomisargent
The Biological basis of Heart Disease
Andrea Leyden
IB SL Biology: Cells
mcgowan-w-10
Organic Chemistry Functional Groups
linpubotwheeds
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831
AQA Biology B2 Unit 2.1 - Cells Tissues and Organs
BeccaElaine
GCSE REVISION TIMETABLE
nimraa422
Using GoConqr to learn French
Sarah Egan
Power and Conflict Poetry
Charlotte Woodward
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier
Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
Brianne Wright