ระบบเช็คชื่อ online

kacha puwadon
Mind Map by kacha puwadon, updated more than 1 year ago
kacha puwadon
Created by kacha puwadon almost 6 years ago
31
0

Description

toptap
Tags

Resource summary

ระบบเช็คชื่อ online
1 teacher
1.1 รหัส ครู
1.2 ชื่อ สกุล
1.3 Email
1.4 เบอร์โทร
2 หัวหน้าห้อง
2.1 รหัส นักเรียน
2.2 ชื่อ สกุล
2.3 เบอร์โทร
2.4 Email
3 student
3.1 รหัส นักเรียน
3.2 ชื่อ สกุล
3.3 เลขที่ ห้อง ชั้น
3.4 Emai
3.5 เบอร์โทรผู้ปกครอง
4 admin
4.1 - เพิ่ม student teacher หัวหน้าห้อง
4.2 ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล
4.3 แจ้งเตือนทาง Email SMS
5 หน้าจอแสดงผล
5.1 เวลา,วัน เดือน ปี
5.1.1 การบันทึกข้อมูล
5.1.2 การเข้า ออกโรงเรียน
5.2 สรุปรายผลสัปดาห์
5.2.1 แสดงข้อมูล การขา หาย ลา่
5.2.2 แจ้ง ผ่าน ไม่ผ่าน กิจกรรม
5.3 ชื่อผู้บันทึกข้อมูล
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Structure
daniel.praecox
ExamTime Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
GCSE AQA Chemistry - Unit 1
James Jolliffe
1PR101 1.test - 6. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong
TIPOS DE TECNOLOGÍA
Danna Valentina Martinez Romero
Maapa menal .SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO.
Patricia Contreras
INVENTARIOS COLABORATIVOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS
YIMAURA CIFUENTES
Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
Philippa crick
Terapia Rogeriana
lucero guzman
1.7. 3 Momento DEL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LOS AJUSTES
JENNIFER giselle