Ευκτική

alexgger
Mind Map by alexgger, updated more than 1 year ago
alexgger
Created by alexgger about 5 years ago
1078
0

Description

Mind Map on Ευκτική, created by alexgger on 12/08/2014.

Resource summary

Ευκτική
1 Κύριες προτάσεις
1.1 Ευχετική ευκτική: ευχή: μεταφράζεται : μακάρι να ....
1.2 Δυνητική ευκτική: Το δυνατό στο παρόν ή στο μέλλον: μεταφράζεται: θα ήταν δυνατό να...... , θα μπορούσα να......(συνοδεύεται από το δυνητικό αν)
2 Δευτερεύουσες προτάσεις
2.1 Ευκτική του πλαγίου λόγου: αντικαθιστά άλλες εγκλίσεις, όταν η δευτερεύουσα πρόταση εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου.
2.2 Επαναληπτική ευκτική: δηλώνει επανάληψη και μεταφράζεται: κάθε φορά που..
2.3 Δυνητική ευκτική: εκφράζει το δυνατό στο παρόν ή στο μέλλον
Show full summary Hide full summary

Similar

OCR Biology AS level (f211) flashcards/revision notes
Dariush Zarrabi
AP Chemistry
Cathal Darby
Women in Nazi Germany - Flashcards
Louisa Wania
Food Technology - Functions of ingredients
evie.daines
Cognitive Psychology Key Terms
Veleka Georgieva
GCSE AQA Biology 1 Adaptations, Competition & Environmental Change
Lilac Potato
GCSE AQA Biology 3 Kidneys & Homeostasis
Lilac Potato
Organic Chemistry
Megan Tarbuck
Using GoConqr to learn German
Sarah Egan
Using GoConqr to study History
Sarah Egan