Стратешки оквир борбе за јавну употребу ћирилице у Србији

Description

Стратешки оквир борбе за јавну употребу ћирилице у Србији
necunalatinici
Mind Map by necunalatinici, updated more than 1 year ago
necunalatinici
Created by necunalatinici over 8 years ago
17
0

Resource summary

Стратешки оквир борбе за јавну употребу ћирилице у Србији
 1. Визија (далеки циљ)

  Annotations:

  • У Србији се у јавној употреби доследно користи ћирилица.
  1. У Србији се у јавној употреби доследно користи ћирилица.
  2. Мисија (разлог постојања група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби)
   1. Стварање услова за доследно коришћење ћирилице у јавној употреби у циљу очувања и афирмације националног и културног идентитета Србије као подршка развоју демократских вредности и основних људских права, очувању материјалне и нематеријалне културне баштине и локалном и регионалном одрживом развоју.
   2. Стратешки циљеви
    1. 1. Органи јавне власти доследно користе ћирилицу у свом раду.
     1. 2. Предузећа и предузетници доследно користе ћирилицу.
      1. 3. Развијене су способности за ефективно и ефикасно деловање присталица примене ћирилице у јавној употреби.
       1. 4. Закони и пратећи прописи Републике Србије омогућавају недвосмислено коришћење ћирилице у областима које су њима уређене.
        1. 5. Изграђена је општа свест јавности о значају ћирилице за очување националног и културног идентитета народа који живе у Републици Србији.
        Show full summary Hide full summary

        Similar

        Exam 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012 R2
        Mike M
        Devices That Create Tension.
        SamRowley
        USA and Vietnam (1964-1975) - Part 1
        Lewis Appleton-Jones
        National 5 English - Close reading question types
        VEJackson
        Japanese - Months
        blitheetick0920
        GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
        mustafizk
        ASIENTOS DE AJUSTE FINAL Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS
        Majo Herrera
        el centro comercial
        Nicholas Guardad
        The Circulatory System
        Hamza Ahmed
        SFDC App Builder 1 (26-50)
        Connie Woolard
        Clinical Pathoanatomy MCQs (Q 151-250)
        Ore iyanda