thì hiện tại tiếp diễn

smash boi
Mind Map by smash boi, updated more than 1 year ago
smash boi
Created by smash boi over 2 years ago
158
0

Description

grammar

Resource summary

thì hiện tại tiếp diễn
 1. FORM
  1. USE
   1. hành động thực sự diễn ra ngay lúc nói
    1. _now _at present _at the moment
    2. hành động nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói
     1. _now _today _this year/term..
     2. dự định sẽ thực hiện trong 1 tương lai gần
      1. các từ chỉ sự di động : go, come, leave..
      2. hành động lặp đi lặp lại -> sự bực mình khó chịu cho người nói
       1. _always _constantly _continually _forever
      3. động từ không có hình thức tiếp diễn
       1. động từ TO BE
        1. động từ TO HAVE ( khi chỉ sự sở hữu )
         1. động từ chỉ về cảm giác
          1. _see _hear _taste _smell
          2. _to suit ( thích hợp ) _to contain/hold ( chứa đựng ) _to consists of ( gồm có ) _to seem/appear ( có vẻ )
           1. một số động từ liên quan -> hoạt động nhận thức / tình cảm
           Show full summary Hide full summary

           Similar

           Preposition of Time -Exercise 1
           Anh Nguyen
           Preposition of Time -Exercise 3
           Anh Nguyen
           Kỳ thi Tuyển sinh vào Lớp 10 Tiếng Anh
           Anh Nguyen
           George- Of mice and men
           Elinor Jones
           HISTOGRAMS
           Elliot O'Leary
           Exchange surfaces and breathing
           megan.radcliffe16
           GCSE REVISION TIMETABLE
           haameem1999
           Key Biology Definitions/Terms
           jane zulu
           GCSE Maths Conversions
           EmilieT
           Plant and animal cells
           Tyra Peters
           Britain and World War 2
           Sarah Egan