buňka Eukaryotní

Hanka
Mind Map by Hanka, updated more than 1 year ago
Hanka
Created by Hanka about 5 years ago
8
0

Description

School Mind Map on buňka Eukaryotní, created by Hanka on 01/14/2015.

Resource summary

buňka Eukaryotní
1 Cytoplazmatická membrána
1.1 2 vrstvy fosfolipidu
1.2 bílkoviny
1.3 transport látek
1.4 příjem a přeměna informačních molekul
1.5 stavba je dynamická
2 Cytoplazma (cytosol)
2.1 cukry, tuky, bílkoviny
2.2 biochemické reakce
3 Cytoskelet
3.1 trojrozměrná síť
3.2 dynamický
3.3 mikrofilamenty (vlánkité)
3.4 mikrotubuly (trubicovité)
4 Endoplazmatické retikulum
4.1 hladké
4.1.1 transport
4.2 drsné
4.2.1 vážou se ribozomy = syntéza bílkovin
4.2.1.1 ribozomy => nejmenší buněčné organely
4.3 soustava pospojovaných membrán
5 Golgiho aparát
5.1 příjem lipidů
5.2 tvorba polysacharidů pro buněčné stěny
5.3 membránové cisterny do sloupce
6 Jádro
6.1 gen. informace
6.2 jadérko
6.2.1 tvorba ribozomů
6.3 jad. póry
6.3.1 RNA
6.4 karyoplazma
6.4.1 chromatin
6.4.1.1 DNA + bílkoviny
7 Mitochondrie
7.1 dýchání
7.2 ATP
7.2.1 adenosintrifosfát
7.2.1.1 zdroj energie
8 Plastidy
8.1 dvojtá membrána
8.2 Leukoplasty
8.2.1 bez barvy
8.2.2 amyloplasty
8.2.2.1 škrob
8.3 Chromoplasty
8.3.1 karotenoidy (oranřové)
8.3.2 xantophyly (žluté)
8.3.3 tvoří lipochromy
8.3.3.1 barviva rozpustná v tucích
8.4 Chloroplasty
8.4.1 chlorofyly (zelené)
8.5 proteinoplasty
8.5.1 hromadí bílkoviny
9 Buněčná stěna
9.1 rostliny
9.1.1 celulóza
9.1.2 hemicelulóza
9.1.3 pektin
9.2 houby
9.2.1 chitin
9.3 3 vrstvy
9.3.1 střední lamela
9.3.2 primární stěna
9.3.3 sekundární stěna
9.4 plazmodezmy
9.4.1 ztenčeniny
9.4.1.1 transport látek mezi buňkami
10 Vakuoly
10.1 Buněčná šťáva
10.1.1 H2O + látky
10.2 tonoplast (membrána)
10.3 Lysozomy
10.3.1 vakuoly v živoč. buňce
10.3.2 enzymy
10.3.3 trávení makromolekul
11 Dělící vřeténko
12 Jiné
12.1 buněčné inkluze
12.1.1 krystalky solí v cytoplazmě
12.2 glykokalyx
12.2.1 polysacharidový řetězec
12.3 semiautonomní organely
12.3.1 samostatné
12.3.2 mitochondrie
12.3.3 plastidy
12.3.4 buň. jádro
Show full summary Hide full summary

Similar

Čtvrtletní práce - Matematika
Hanka
English Language Revision
saradevine97
My SMART School Year Goals for 2015
Stephen Lang
computer systems and programming quiz
Molly Batch
Technology in the Classroom
philip.ellis
IGCSE English Language Exam Questions 1,2,3
GCSE Sources
Back to School: A Guide to Starting with a Bang!
Andrea Leyden
Primary School Mathematics
lara.greenberg
Kennst du dich mit Ökologie aus? Quiz
Laura Overhoff
Learning and Study Skills
Salman Siddiqui
What Type of Teacher Are You?
Andrea Leyden