Catriin Paet
Mind Map by , created 2 months ago

Mind Map on Elu, created by Catriin Paet on 09/10/2019.

20
0
0
Tags No tags specified
Catriin Paet
Created by Catriin Paet 2 months ago
Elu Tunnused
Reedik Raun
Elutingimused aias
Iko Kõplas
Keemiline ja bioloogiline tõrje
Ramon Kulp
Changing Urban Environments
John Ditchburn
Philosophy
Rebecca Harbury
Karl Markuse mõistekaart "ELU"
Karl Markus
aia elutingimused
Richard Nurmela
Elu Tunnused
Rait Veskinõmm
Elu tunnused
Jarmo Nuut
Elu Tunnused
Triin Kilgas
Elu
1 Elu tunnused
1.1 Rakuline ehitus
1.1.1 Eeltuumsed
1.1.2 Päristuumsed
1.2 Biomolekulide esinemine
1.2.1 Sahhariidid
1.2.2 Lipiidid
1.2.3 Valgud
1.2.4 Nukleiinhapped
1.2.5 Vitamiinid
1.3 Aine- ja energiavahetus
1.3.1 Autotroofid
1.3.2 Heterotroofid
1.4 Paljunemisvõime
1.4.1 Suguline
1.4.2 Pooldumine
1.5 Arenemis- ja kasvamisvõime
1.5.1 Otsene areng
1.5.2 Moondeline areng
1.6 Stabiilne elukeskkond
1.6.1 Kõigusoojased
1.6.2 Püsisoojased
1.7 Reageerimine ärritusele
1.8 Kindel eluiga
1.9 Kohastumine
2 Elu võib tähendada nii teatud protsesse kui neist hõlmatud organismide kogumit(rakkudest elustiku ja biosfäärini)
3 Elu uuriv teadusharu on BIOLOOGIA
3.1 Ihtüoloogia
3.1.1 Kalad
3.2 Dentroloogia
3.2.1 Puittaimed
3.3 Viroloogia
3.3.1 Viirused
3.4 Terioloogia
3.4.1 Imetajad
3.5 Mükoloogia
3.5.1 Seened
3.6 Herpetoloogia
3.6.1 Roomajad
3.7 Lihhenoloogia
3.7.1 Samblikud
3.8 Brüoloogia
3.8.1 Samblad
3.9 Ornitoloogia
3.9.1 Linnud
3.10 Algoloogia
3.10.1 Vetikad
4 Organiseerituse tasemed
4.1 Biosfäär
4.2 Ökosüsteem
4.3 Liik
4.4 Kooslus
4.5 Populatsioon
4.6 Organism
4.7 Elundkond
4.8 Elund
4.9 Kude
4.10 Kude
4.11 Rakk
4.12 Organell
4.13 Molekul
5 Teadusliku uurimismeetodi etapid
5.1 Probleemi püstitamine
5.2 Taustinformatsiooni kogumine
5.3 Hüpoteesi sõnastamine
5.4 Analüüs
5.5 Vaatlused/katsed
5.6 Järeldused

Media attachments