VALENCIÀ : tema 1

Miranda Conejo
Mind Map by Miranda Conejo, updated 11 months ago
Miranda Conejo
Created by Miranda Conejo 11 months ago
17
1

Description

quina colla!

Resource summary

VALENCIÀ : tema 1
1 LA POLISEMIA

Annotations:

 • Paraules que tenen més d ´ un significat
1.1 CAP
1.1.1 a) Em fa mal el CAP
1.1.1.1 b)No se´n sap CAP
1.1.1.1.1 c) Ell es el CAP d´estudi
1.1.1.1.1.1 d) vine CAP ací
1.1.1.1.1.1.1 e) el vaixell navegava per el CAP
2 DESCRIPCIO DE LES PERSONES
2.1 ADJECTIUS qualifiquatius

Annotations:

 • expliquen com són aquestes persones fisicament o psicológament
2.1.1 ALT/A
2.1.1.1 DOLÇ/A
3 CATEGORIES GRAMATICALS
3.1 NOM/SUSTANTIU

Annotations:

 • paraules que designen persones , llocs , coses , sentiments i idees
3.1.1 gos, casa , feliç...
3.2 PRONOMS

Annotations:

 • SUBSTITUIR
3.2.1 tu , li , ens...
3.3 ADJECTIUS

Annotations:

 • com es?
3.3.1 verd , ample , gran...
3.4 DETERMINANTS

Annotations:

 • det + nom articles, possesius...
3.4.1 seua , la , estes...
3.5 QUANTIFICADORS

Annotations:

 • INDIQUEN QUANTITAT exacta / no exacta
3.5.1 molts , quatre, gens...
3.6 VERBS

Annotations:

 • indica acció
3.6.1 jugar , vaig saltar , ploure
3.7 ADVEBI

Annotations:

 • indica temps , lloc , manera
3.7.1 ara , açi , bé ...
3.8 PREPOSICIONS

Annotations:

 • relacionen elements dins de l´oració
3.8.1 a , de , en , des de...
3.9 NEXES

Annotations:

 • uneixen oracions
3.9.1 i , però , perqué , dons
4 FONÈTICA I ORTOGRAFIA
4.1 DÍGRAFS
4.1.1 ss ( tassa) , ig (maig)....

Annotations:

 • DOSS LLETRES QUE ES PRONUNCIEN COM A UNA: -ss (tassa)         -tz(tretze) - rr  (carrer)        -tl (ametla) -tg (metge)         -ll (llana) -ig (maig)
4.2 LLETRES
4.2.1 a(a) , j(jota) , r (erra)...

Annotations:

 • lletres de l´abecedari
Show full summary Hide full summary

Similar

VERBOS VALENCIANO
bmonzonjose
Valencià - Literatura PAU - Tema 1
Moema Aguade
Valencià - Literatura PAU - Tema 1
Amanda Torrente
Ausiàs March. Activitat multimèdia (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Valencià - Literatura PAU - Tema 1
Cristina Machado
Valencià - Literatura PAU - Tema 1
Fran Requena
Quick tips to improve your Exam Preparation
James Timpson
1PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
Clasificación de las Empresas acorde a la Legislación Colombiana.
Silvia Mantilla
INTERNET
Mónica Zetina
BASES EPISTEMOLOGICAS
Fernando Quiroz