T:3 A revolución industrial e os cambios sociais

mei carreira couceiro
Mind Map by mei carreira couceiro, updated 10 months ago
mei carreira couceiro
Created by mei carreira couceiro 11 months ago
8
0

Description

3º de ESO Geografía e Historia Mind Map on T:3 A revolución industrial e os cambios sociais, created by mei carreira couceiro on 11/14/2019.

Resource summary

T:3 A revolución industrial e os cambios sociais
1 A orixe da revolución industrial.- Gran Bretaña.- 2ª metade s. XVIII
1.1 O concepto da revolución industrial

Annotations:

 • A rev.industrial foi un conxunto de importantes transformacións econômicas e sociais que se produciron como consecuencia da utilización masiva de máquinas nos procesos de producción  Iniciaron se en Gran Bretaña na segunda metade do século XVIII . Foi acompañada de importantes cambios demográficos e agrarios 
1.1.1 1.-A revolucion demografica

Annotations:

 • Iniciouse un crecemento demográfico importante e estable , a sua causa foi o descenso da mortalidade á  vez que a natalidade segui sendo alta ; a mortalidade descendeu por varias raónsz
1.1.1.1 Causas
1.1.1.1.1 As epidemias de peste frecuentes na I.M. Remitiron
1.1.1.1.1.1 Mellorou a alimentación

Annotations:

 • A poboacion resistiu as enfermidades , Isto foi posible grazas aos avances na agricultura e aos novos hábitos alimentícios 
1.1.1.1.1.1.1 Progresos na hixiene privada e publica

Annotations:

 • Uso de xabon,roupa de algodon , servizo de limpezas de água.... 
1.1.1.1.1.1.1.1 Mellorou a sanidade

Annotations:

 • Descubriuse a vacina contra a varíola . Tamen se crearon novos hospitais 
1.1.1.1.1.1.1.1.1 O crecemento da poboacion provocou o aumento da demanda e permitou disponer de mais man de obra
1.1.1.2 2.- A revolucion agrícola
1.1.1.2.1 Melloraron as técnicas agrícolas

Annotations:

 • O barbeito foi substituído pô-la rotación cuadrienal . A terra dividia-se en 4 partes en que se alternaban , cultivábase sen esgotar a fertilidade e axudaba a recuperar os nutrientes  A finais do seculo o arado de madeira foi substituído polo arado de ferró e mais adiante introducironse  máquinas 
1.1.1.2.1.1 Transformaronse As estructuras agrarias

Annotations:

 • As revoluciones acabaron coas propiedades señorías e comunais explotadas de forma colectiva e a terra converteuse en propiedade privada 
1.1.1.2.1.1.1 Reformou-se a Gandaría

Annotations:

 • Parte das terras destinaron se a producir forraxe para alimentar o gando 
1.1.1.2.2 3.-Unha nova forma de pensar
1.1.1.2.2.1 Existencia de amplos mercados

Annotations:

 • GB contaba con un solido mercado interior, baseado nunha boas comunicacions. Vendia as suas mercadorías nas suas numerosas colonias de ultramar 
1.1.1.2.2.2 Aparición dunha nova mentalidade

Annotations:

 • A burguesia britânica tiña unha forma de actuar mais aberta , que era apoiada polas leis do parlamento 
1.1.1.2.2.3 Abundancia de xacementos de ferro e carbón
1.1.1.2.2.3.1 Necesarias para poñer en marchas as novas frabricas
1.1.2 Factores favorables
2 A primeira revolucion industrial
2.1 Invención das máquinas: do obradoiro á fabrica

Annotations:

 • As fábricas eran grandes instalacions onde os obreiros traballaban con máquinas que requerían grandes espazos e grandes investimentos  
2.1.1 Nova forma de trabajar: A división do traballo

Annotations:

 • Cada obreiro especializouse nunca única tarefa do proceso produtivo, tiña que adaptarse ao ritmo que lhe impoñía  a máquina e un horario fixo
2.1.1.1 aumentou a produtividade e descenderon os prezos
2.1.1.1.1 Enerxía hidráulica e VAPOR

Annotations:

 • A Máquina de vapor inventada por James Watt sustituiu á enerxía hidráulica como fonte de enerxía das máquinas
2.1.2 Os sectores punta: a industria textil do algodón

Annotations:

 • Gran Bretaña disponía ducha materia prima abundante e barata que era o algodón que se cultivaba nas colonias. esto fixo que fora a primeira industria en introducir innovacións
2.1.2.1 1ª en introducir innovación técnicas e máquinas de vapor
2.1.2.2 Os sectores punta : a industria siderúrxica
2.1.2.2.1 Construíronse en GB modernos altos fornos para producir ferro que se utilizaba para fabricar máquinas e ferramentas

Annotations:

 • Esto foi posible porque inventaron un procedimento para producir lingotes de ferro de calidade a partir de carbón, solucionando o problema que tiñan ata entonces da baixa calidad e altos custes.
2.1.2.2.2 Nova doutrina: O liberalismo econômico de Adam Smith

Annotations:

 • Unha nova doutrina económica que constaba dos seguintes principios:
2.1.2.2.2.1 1.- principio de liberdade econômica

Annotations:

 • Defendía que fronte o control dos gremios no Antigua Réxime, debía existir liberdade para crear empresas, contratar trabajadores, establecer características ou prezos dos produtos
2.1.2.2.2.1.1 2.- A man invisible do mercado ou lei da oferta e demanda

Annotations:

 • Significaba que o Estado non debía intervenir, xa que o mercado de forma natural encargase de regular os presos e salarios dos traballadores en función da oferta e da demanda 
2.1.2.2.2.1.1.1 3.- A división do traballo

Annotations:

 • cada obreiro debía especializarse nunca fase do proceso produtivo para mellorar a produtividade
2.1.2.3 multiplicouse a producción, o emprego e os produtos téxtiles británicos baratos e de calidade chegaron a todos os mercados internacionais
2.1.2.4 Impulsou a agricultura e a siderurxia

Annotations:

 • a agricultura pola demanda de materias primas e a siderurgia porque proporcionaba o ferro para as máquinas
3 I Revolución industrial: A revolucion dos transportes

Annotations:

 • ao aumentar a producción industrial en GB foi preciso contar con transportes rápidos e seguros para levar as materias primas ás fábricas e para distribuir os produtos industriais aos mercados
3.1 O gran desenvolvemento da navegación
3.1.1 O transporte fluvial era máis barato e seguro ca o terrestre. Coa construcción de canles e barcos propulsados por vapor tivo un gran desenvolvemento

Annotations:

 • Os barcos de vapor usáronse unicamente no transporte fluvial. Para o trasnporte marítimo seguirán usándose os veleiros
3.1.2 O ferrocarril

Annotations:

 • Xurdiu da suma de dous avances da Revolución industrial: a máquina de vapor e o ferro que se usaba para construir o tren e os reís
3.1.2.1 A locomotora de vapor empregouse para transportar cargas entre minas de carbón e despois creáronse liñas de ferrocarril de carga e de transporte de pasaxeiros. Os avances técnicos fixeron do ferrocarril un medio de transporte rápido,seguro e barato , que acelerou a industrialización , potenciou a minaria e a siderurxia
3.1.2.2 Os efectos da revolucion dos transportes
3.1.2.2.1 Potenciaron o desenvolvemento da minaria , da metalurxia e da siderurxia
3.1.2.2.2 Desenvolveu-se o comercio

Annotations:

 • Reducironse os tempos de travesía e os custos de transporte 
3.1.2.2.3 Impulsaron a especialización da economia mundial

Annotations:

 • os países industrializados especializaronse na elaboración de produtos manufacturados e as colonias na producción de materias primas
3.1.2.2.4 Modificaron a vida cotia

Annotations:

 • Permitieron melhorar a dieta e facilitaron a emigración
Show full summary Hide full summary

Similar

CIUDADES MEDIEVALES
Raquel Molinero
Tema 5 Mineria Energía e Industria
Jo Pete
IÑIGO PRADO
inigopramir
The 18th century: foundations of the Contemporary Period
Mario Blazquez Zaballos
Ines Gaspar Barturen
inesgaspar16
2.1 Los precedentes minoico y micénico
Rafa Gonzálvez
SOCIEDAD FEUDAL
Loles Garrido Muñoz
conceptos tema 1
natalia martín lópez
Desarrollo cultural
Berta Saez De Vicuna Miranda