UNIÓ EUROPEA

Laia Gallego Lindín
Mind Map by Laia Gallego Lindín, updated 7 months ago
Laia Gallego Lindín
Created by Laia Gallego Lindín 7 months ago
2
0

Description

Mind Map on UNIÓ EUROPEA, created by Laia Gallego Lindín on 02/17/2020.

Resource summary

UNIÓ EUROPEA
1 Què és?
1.1 Organització política i parlamentària que consta de 27 estats democràtics europeus que han acordat una serie de normes i lleis conjuntes a nivell polític, econòmic i social.
2 27 països
2.1
3 Símbols
3.1 Bandera Europea
3.2 Dia d'Europa
3.2.1 9 de Maig
3.3 Lema "Uniada en la diversitat"
4 Institucions
4.1 Consell Europeu
4.1.1 Cimera de caràcter intergovernamental conformada pels caps d'estat o de govern dels Estats membres de la Unió Europea.
4.1.1.1 Palma de Mallorca
4.2 Parlament Europeu
4.2.1 La Unió Europea representa directamen alsciutadans i exerceix la funció legislativa,
4.2.1.1 Brusel·les
4.3 Comissió Europea
4.3.1 Té el poder executiu i leisatiu. Proposa legislació, aplica les desicions comunitàries i defensa els tractats de la Unió Europea.
4.3.1.1 Madrid
4.4 Tribunals de justícia
4.4.1 Té el poder judicial de la Unió Europea. Interpreta i aplica el Dret de l'Unió Europea.
4.4.1.1 Luxamburg
5 Història
5.1 1951: CECA
5.2 1957: Tractat de Roma
5.3 1992: Tractat de Maastricht
5.3.1 Tres pilars
5.3.1.1 Comunitari
5.3.1.2 PESC
5.3.1.3 Justícia i assumptes interiors
5.3.2 Creació d'una moneda per a tots els països de la UE
6 Finalitat
6.1 Evitar guerres i confiictes
6.2 Unificació econòmica
Show full summary Hide full summary

Similar

SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA UNION EUROPEA
jperiago2007
EL BANCO CENTRAL EUROPEO
jperiago2007
Sin título
jperiago2007
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO
jperiago2007
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
jperiago2007
EL CONSEJO
jperiago2007
EL PARLAMENTO EUROPEO
jperiago2007
EL CONSEJO DE EUROPA
jperiago2007
LA COMISION
jperiago2007
La Reproducción en los Seres Humanos
Rebecca Doria
Teorías de la educación
Juan Villegas