Les síl·labes i els dígrafs

Marina Ivars Asencio
Mind Map by Marina Ivars Asencio, updated 2 months ago More Less
Jorge Forner Gar
Created by Jorge Forner Gar almost 5 years ago
Marina Ivars Asencio
Copied by Marina Ivars Asencio 2 months ago
4
0

Description

Es un mapa mental de síl·labes i digrafs

Resource summary

Les síl·labes i els dígrafs
1 Que és una síl·laba?
1.1 Cada un dels golps de veu amb que pronunciem una paraula.
1.2 Cada síl·laba ha de estar formada com a mínim per una vocal o nucli
1.3 Les paraules que tenen una sílaba s'anomenen monosíl·labes; les que tenen dues, bisíl·labes; les que tenen tres, trisíl·abes; les que tenen quatre, tetrasíl·labes; i així succescivament
1.3.1 Se sol generalitzar com: les que tenen una síl·laba, monosíl·abes y polisíl·labes la resta
1.4 La síl·laba que pronunciem més fort s'anomena tónica i la resta s'anomenen átones
2 Que és un dígraf?
2.1 El conjunt de dues grafíes que representen un únic so: rr, tx, ll...
2.2 Alguns dígrafs es divideixen a l'hora de separar per síl·labes les paraules de que formen part
2.2.1 Dígrafs que es separen
2.2.1.1 ix, l·l, rr, ss, tg, tj, tx
2.2.2 Dígrafs que no es separen
2.2.2.1 qu, ny, gu, ll, ig
Show full summary Hide full summary

Similar

16 temes de literatura de valencià
mapipalacios97
SMART TV Informática 2
Iván Andrés
SMART TV
Iván Andrés
SMART TV
Iván Andrés
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
María del Rosario Carlos Isidro
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
María del Rosario Carlos Isidro
MAPA MENTAL SERVICIO AL CLIENTE
Belfit Silva
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MARKETING
Juan Carlos Pimiento Lancheros
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MARKETING
belen garcia romeu
MAPA MENTAL SERVICIO AL CLIENTE
jose atencia
SERVICIO AL CLIENTE UNIDAD 1
jose atencia