Estatut d'Autonomia

jo.sa.sa57
Mind Map by jo.sa.sa57, updated more than 1 year ago
jo.sa.sa57
Created by jo.sa.sa57 almost 5 years ago
12
1

Description

Mind Map on Estatut d'Autonomia, created by jo.sa.sa57 on 03/04/2015.

Resource summary

Estatut d'Autonomia
1 Estructura
1.1 Titol I: dels drets, deures i principis rectors
1.2 Títol II: de les institucions
1.3 Títol III: del poder judicial
1.4 Títol IV: de les competencies
1.5 Títol V: relacions institucionals de la Generalitat
1.6 Títol VI: del finançament de la generalitat
1.7 Títol VII: Reforma de l'Estatut
1.8 disposicions
1.8.1 15 addicionals
1.8.2 2 transi
1.8.3 1 derogatoria
1.8.4 4 finals
2 La Reforma
2.1 Procediment simplificat
2.1.1 es pot reformar el títol I i II
2.2 Procediment mes complex
2.2.1 la resta de títols
3 Institucions estatuàries del control de la generalitat
3.1 Consell de Garanties, ART 77 EAC
3.1.1 7 membres
3.1.1.1 5 del parlament
3.1.1.2 2 del consell executiu
3.1.2 han de tenir 7 anys dedicació
3.1.3 4 anys de mandat
3.2 Sindic de greuges, ART 78 EAC
3.2.1 mandat de 5 anys
3.3 Sindicatura de comptes
3.3.1 mandat de 6 anys
3.3.2 son 7 membres
Show full summary Hide full summary

Similar

Mind Maps Essay Template
linda_riches
AP Chemistry
Cathal Darby
Presentations in English
Alice ExamTime
GCSE French - The Environment
Abby B
AQA GCSE Chemistry Unit 2
Gabi Germain
Biology Unit 1a - GCSE - AQA
RosettaStoneDecoded
Study Tips to Improve your Learning
miminoma
Leaving Certificate Japanese Kanji
Sarah Egan
Using GoConqr to learn French
Sarah Egan
FV modules 1-4 infinitives- ENTER ENGLISH
Pamela Dentler