MEGA ESQUEMA TEMA 9

jan.figueras
Mind Map by jan.figueras, updated more than 1 year ago
jan.figueras
Created by jan.figueras almost 5 years ago
5
1

Description

Mind Map on MEGA ESQUEMA TEMA 9, created by jan.figueras on 03/05/2015.

Resource summary

MEGA ESQUEMA TEMA 9
1 Les Matèries Primeres
1.1 Origen Animal
1.1.1 Procedeixen de la remadaria o de la pesca
1.2 Origen Vegetal
1.2.1 Procedeixen de l'agricultura o de productes forestals
1.3 Origen Mineral
1.3.1 Minerals metalics i no metalics
1.3.1.1 Metal·lics: son minerals que contenen metalls. son important perque constitueixen la base de les indústria siderúrgia
1.3.1.2 No metal·lics: son fets servir per construcció i energia
1.4 La Mineria
1.4.1 Es el conjunt de procesos per extreure'ls
1.4.2 Hi han mines de cel obert o subterrànies
2 Les Fonts d'Energia Tradicionals
2.1 Renovables i no renovables
2.1.1 Renovables: no s'exhaureixen
2.1.2 No renovables: son les que es troven en quantitats limitades
2.2 Tradicionals i Alternatives
2.2.1 Alternatives: Son energies que estan encara en fase de recerca i desembolupament
2.2.2 Tradicionals
2.2.2.1 El carbo
2.2.2.1.1 Combustible fòssil
2.2.2.2 Petroli
2.2.2.2.1 És un liquid olios i es un combustible fòssil
2.2.2.3 Gas Natural
2.2.2.3.1 Es un combustible fòssil
2.2.2.4 Gas
2.2.2.4.1 Es un combustible fossil
2.2.2.5 Hidràulica
2.2.2.5.1 No contamina
2.2.2.6 Enegia Nuclear
2.2.2.6.1 Es gran conaminant
3 Les Fonts d'Energia Alternatives
3.1 Energia Solar i Fotovoltaica
3.1.1 Es la forma de obtencio energia a partir del sol, s'agafa la radiacio del sol amb plaques fotovoltaiques y es converteix en energia termica o electrica
3.2 L'Energía Eolica
3.2.1 Es la forma de aprofitament de la força del vent i convertir-la en energia electica. Els molins agafen l'energia del vent
4 La Industria
4.1 L'activitat Industrial
4.1.1 Es totes les activitats necesaries per transformar les prmeres materies per fer productes elavorats
4.2 Historia
4.2.1 El treball artesà
4.2.1.1 Eran artesans que produien tot allo que la població necesitava
4.2.2 La industalització
4.2.2.1 Es va mecanitzar i va augmentar el ritme de producció
4.2.3 Industria actual
4.2.3.1 menys ma d'obra i la produccio de productes mes diversos
5 El Procés i el treball industrial
5.1 Elements del proces industrial
5.1.1 Les materies primeres i les fonts de treball
5.1.2 força de treball
5.1.3 Capital
5.1.4 Tecnologia
5.1.5 Organitzacio de la empresa
6 Clasificació de les industries. L'Empresa Industrial
6.1 Tipus d'Industries
6.1.1 Béns de producció
6.1.1.1 Fan productes semielaborats per que siguin primeres materies per a altres industres, tambe es pot dir la industria pesant,
6.1.2 Béns d'ús i consum
6.1.2.1 Son les industries que destinen els seus bens a el mercat
6.2 Indústries de alta tecnologia
6.2.1 Son ls indusries mes recents que tenen tecn0ologia mes recent i mes
Show full summary Hide full summary

Similar

French Beginner
PatrickNoonan
Sociology Key Words
kazoakley
Biology AQA 3.1.3 Osmosis and Diffusion
evie.daines
Know the principles of electricity
Vito Martino
Present Simple vs. Present Continuous
Marek Mazur
Lord of the Flies - CFE Higher English
Daniel Cormack
GCSE REVISION TIMETABLE
haameem1999
C1:Making Crude Oil Useful (Science-GCSE)
Temi Onas
Animal Farm CONTEXT
Lydia Richards2113
General Physiology of the Nervous System Physiology PMU 2nd Year
Med Student
1PR101 2.test - Část 20.
Nikola Truong