IMPERIALISME 1

klo5h
Mind Map by klo5h, updated more than 1 year ago
klo5h
Created by klo5h about 5 years ago
7
0

Description

fet per xènia ricart oltra

Resource summary

IMPERIALISME 1
1 CAUSES
1.1 ECONÒMIQUES
1.1.1 Recerca de nous mercats
1.1.2 Matèries primeres en abundància i baix cost
1.1.3 Mà d'obra barata
1.2 DEMOGRÀFIQUERS
1.2.1 Un excedent de la població provocat per la 2a RI
1.2.1.1 emigracions
1.2.1.2 descents mortalitat augment natalitat
1.3 IDEOLÒGIQUES I POLÍTICS
1.3.1 IDEOLÒGICS
1.3.1.1 Control estratègic superioritat de la raça blanca -> RACISME
1.3.2 POLÍTICS
1.3.2.1 Prestigi i poder nacional
2 CONSEQÜÈNCIES
2.1 METRÒPOLI
2.1.1 Econòmiques
2.1.1.1 augmenta la seva riquesa
2.1.2 Socials
2.1.2.1 Poblacions sobrants
2.1.3 Polítiques
2.1.3.1 Presitgi per als governs i la nació
2.1.4 Ideològiques
2.1.4.1 RACISME
2.2 COLÒNIES
2.2.1 Econòmiques
2.2.1.1 Beneficis per a les multinacionals
2.2.1.2 Agricultura tradicional => Plantació
2.2.2 Socials i demogràfiques
2.2.2.1 creix la poblacio
2.2.2.2 Subalimentació crònica, fam i morts
2.2.2.3 bugesia - metròpoli indígenas - explotats
2.2.3 Polítiques
2.2.3.1 Noves fronteres i enfrontaments
2.2.4 Culturals
2.2.4.1 Els indígenes perden la seva cultura, els europeus imposen el cristianisme i la cultura occidental
3 FASES
3.1 EXPLORACIÓ ICONQUESTA
3.1.1 Conferència de Berlín divisió d'Àfrica entre les potències Europees
Show full summary Hide full summary

Similar

Art styles
Sarah Egan
Using GoConqr to study Art
Sarah Egan
How the European Union Works
Sarah Egan
Core 1.3 Energy Generation, Storage and Use
T Andrews
Core 1.12 Timbers blank test
T Andrews
Specific Topic 7.3 Timber selection
T Andrews
Ingeniería Industrial
JUAN ADUNA RIVERA
mi mapa conceptual
Noe Noe
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Lenin Lanza