D'on venim?_2

EnricB
Mind Map by EnricB, updated more than 1 year ago More Less
pepe799
Created by pepe799 almost 5 years ago
EnricB
Copied by EnricB almost 5 years ago
pepe799
Copied by pepe799 almost 5 years ago
EnricB
Copied by EnricB almost 5 years ago
8
0

Description

Mind Map on D'on venim?_2, created by EnricB on 03/19/2015.

Resource summary

D'on venim?_2
1 Venim dels micos perquè ens hi assemblem
1.1 Hipòtesi
1.1.1 Argument
1.1.2 Sense investigació
1.1.3 No té perquè ser cert
2 Hem evolucionat?
2.1 Teoria
2.1.1 Llei
2.1.2 NO comprovada al 100%
2.1.3 Indicis de ser certa
3 Ho va dir Darwin
3.1 Fet
3.1.1 Científic
3.1.2 Ha succeit
3.1.3 Comprovat
4 Teories evolutives
4.1 Creacionisme
4.1.1 NO evolució
4.1.2 Tot està creat per Déu
4.1.2.1 Fa uns 10.000 anys
4.1.3 Fonts
4.1.3.1 Interpretació de la Bíblia
4.1.4 Va sorgir S.XX
4.2 Evolucionisme
4.2.1 Marc d'anàlisi científic
4.2.1.1 Basat en fets
4.2.1.2 Origen de la vida
4.2.1.3 Relacions entre espècies
4.2.1.3.1 Existeixen
4.2.1.3.1.1 Més desenvolupades
4.2.1.3.1.2 Més diferenciades
4.2.1.3.2 Han existit
4.2.1.3.2.1 Menys desenvolupades
4.2.1.3.2.2 Menys diversitat
4.2.2 Lamarckisme
4.2.2.1 Segona meitat S.XVIII
4.2.2.1.1 Primera teoria evolucionista
4.2.2.2 Teoria formulada per: Jean-Baptiste Lamarck
4.2.2.2.1 Déu crea la natura
4.2.2.2.1.1 La natura crea les espècies
4.2.2.2.1.1.1 Descendents NO iguals als progenitors
4.2.2.2.1.1.1.1 Tendència natural cap a la complexitat
4.2.2.2.1.1.1.2 Adaptació al medi
4.2.2.2.1.1.1.2.1 La necessitat crea l'òrgan
4.2.2.2.1.1.1.3 Herència dels caràcters adquirits
4.2.2.3 Superat per a les teories evolucionistes posteriors
4.2.3 Darwinisme
4.2.3.1 Teoria formulada per: Charles Darwin
4.2.3.1.1 La va concèbre en els seus viatges com a naturalista
4.2.3.1.2 Elevada capacitat reproductora
4.2.3.1.2.1 Limitada pels recursos
4.2.3.1.2.2 Lluita per la supervivència
4.2.3.1.3 Variabilitat de la descendència
4.2.3.1.3.1 Caràcters que ofereixen un avantatge
4.2.3.1.3.1.1 Transmesos a la descendència que sobreviuen
4.2.3.1.4 Selecció natural
4.2.3.1.4.1 Lluita per la supervivència
4.2.3.1.4.2 Organismes més adaptats sobreviuen
4.2.3.1.4.2.1 Es reprodueixen
4.2.3.1.4.3 NO adaptació
4.2.3.1.4.3.1 No supervivència
4.2.3.1.4.3.2 No reproducció
4.2.3.2 Teoria evolucionista del SXIX
4.3 Fixisme
4.3.1 Va fins el S.XX
4.3.2 Les espècies NO canvien
4.3.3 Espècies extinguides
4.3.3.1 Cataclismes
4.4 Disseny intel·ligent
4.4.1 Creades per un ésser superior
4.4.2 Probabilitats de vida casual
4.4.2.1 Ridícules
4.4.3 Complexitat de l'organisme
4.4.3.1 Específica
4.4.3.2 Irreductible
5 Qui tindrà raó?
5.1
5.1.1 Per mitjà de les noves descobertes
5.1.1.1 Variacions del Darwinisme
5.1.1.1.1 Neodarwinisme
5.1.1.1.1.1 Teoria elaborada per: Auguste Weismann
5.1.1.1.1.1.1 Selecció Natural
5.1.1.1.1.1.1.1 S'efectua sobre els gens
5.1.1.1.1.1.1.1.1 Transmeten els caràcters hereditaris
5.1.1.1.1.1.2 Distingeix
5.1.1.1.1.1.2.1 Soma
5.1.1.1.1.1.2.2 Germen
5.1.1.1.1.1.3 Planteja un Darwinisme sense caràcters heretats
5.1.1.1.1.2 Amplia la teoria de Darwin
5.1.1.1.2 Teoria sintètica de l'evolució
5.1.1.1.2.1 Elaborada als anys 40
5.1.1.1.2.1.1 Theodosius Dobzshansky, Julian Huxley, E. Mayr i G. Simpson
5.1.1.1.2.2 Es confon amb el Neodarwinisme
5.1.1.1.2.3 Unitat
5.1.1.1.2.3.1 Transmissió
5.1.1.1.2.3.1.1 Informació genètica
5.1.1.1.2.3.1.1.1 Gen
5.1.1.1.2.3.1.2 Mutació
5.1.1.1.2.3.1.2.1 Gen
5.1.1.1.2.3.2 Selecció
5.1.1.1.2.3.2.1 Individu
5.1.1.1.2.3.2.2 NO gen
5.1.1.2 L'evolucionisme guanya credibilitat
5.1.1.2.1 Per fets
5.1.2 Controvèrsies
5.1.2.1 Evolucionisme fals
5.1.2.2 NO hi ha proves fiables
5.1.2.3 A nivell cel·lular
5.1.2.3.1 Registres fòssils incomplerts
5.1.2.3.1.1 Salts entre espècies
5.1.2.3.2 Impossible sorgir
5.1.2.3.2.1 Vida de la matèria inorgànica
5.1.2.3.3 Evolució gradual impossible
5.1.2.3.3.1 Totes les parts per funcionar
5.1.2.3.3.2 Complexitat ADN
5.1.2.4 A nivell existencial
5.1.2.4.1 Pensament humà
5.1.2.4.1.1 Més complex que els animals
5.1.2.4.1.1.1 Parlar
5.1.2.4.1.1.2 Raonar
5.1.2.4.1.1.3 Expressió artística
5.1.2.5 A nivell universal
5.1.2.5.1 Per què es va originar?
5.1.2.5.1.1 BIG-BANG
5.1.2.5.1.1.1 Motiu?
5.1.2.5.1.1.2 Què hi havia abans?
5.1.2.5.2 Perfecció i ordre
5.1.2.5.2.1 Aparent disseny

Media attachments

Show full summary Hide full summary

Similar

German GCSE Vocab
naomisargent
AS Psychology Unit 1 & 2 (Edexcel)
AnthonyElikwu
GCSE Sociology-Crime and Deviance
aiysha
Psychology | Unit 4 | Addiction - Explanations
showmestarlight
Latin vocabulary stage 1- stage 16
ciara_jessie
AQA Biology A2 Unit 4 Respiration
Gemma Lucinda
B2, C2, P2
George Moores
Natural Law
Rachel Wallace
Photosynthesis & Respiration
Shubh Malde
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc
Forces
steve martin