ORGANITZACIONS SALUDABLES I DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS

neuspuigbadia
Mind Map by neuspuigbadia, updated more than 1 year ago
neuspuigbadia
Created by neuspuigbadia almost 5 years ago
11
0

Description

Mind Map on ORGANITZACIONS SALUDABLES I DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS, created by neuspuigbadia on 03/27/2015.

Resource summary

ORGANITZACIONS SALUDABLES I DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS
1 CONCEPTE: organitzacions que inverteixen en esforços de col·laboració, sistemàtics i intencionals per maximitzar el benestar dels treballadors i la productivitat.
1.1 Organització
1.1.1 formes d'estructuració i gestió
1.2 COM? Mitjançant la generació de llocs de treball ben dissenyats i significatius, d'ambients socials de recolzament i a través de les oportunitats equitatives i accessibles pel desenvolupament de la carrera i del balanç feina-vida privada.
1.3 Salut
1.3.1 es pot distingir sistemes d'organitzacions sans i malalts
1.4 Una organització saludable és aquella que té treballadors i resultats saludables
1.4.1 s'aconsegueix
1.4.1.1 bones pràctiques relacionades amb la promoció i optimització de recursos
1.4.2 Es relaciona amb una reducció d'absentisme, i incrementa la productivitat i resiliencia
2 "Cuidado" de la saluit dels treballadors i de la organització en sí
2.1 interés en la psicologia positiva
2.1.1 Es necessita treballadors motivats i psicològicament sans
3 Great Place to Work
3.1 ofereix serveis i eines que ajuden a diagnosticar i generar organitzacions més efectives i positives
3.2 confiança en la gent amb qui es treballa; gaudeixen de les persones ab qui treballen i confien en el que fan
3.2.1 com?
3.2.1.1 3 tipus de relacions
3.2.1.1.1 bona relació entre treballadors i direcció
3.2.1.1.2 bona relació interpersonal entre treballadors
3.2.1.1.3 bona relació i adaptació entre els treballadors i la seva feina i/o empresa
4 Responsabilitat social de l'empresa
5 INVESTIGACIONS PÀG 188
6 Gestió del CAPITAL PSICOLÒGIC POSITIU
6.1 Les persones com inversió i avantatge competitiu
6.2 Capital humà i capital social
6.2.1 coneixement tàcit
6.2.2 recurs de l'ambient social de treball
6.3 el capital psicològic positiu
6.3.1 Importància de les fortaleses personals i capacitats psicològiques que es poden mesurar, desenvolupar i gestionar per la milora del funcionament
6.3.1.1 característiques bàsiques
6.3.1.1.1 autoeficàcia; esperança; optimisme; resiliència
6.3.1.1.1.1 s'hi afegeix la vinculació psicològica amb el treball
6.3.1.1.1.1.1 Flow
7 Pràctiques saludables pel desenvolupament de RRHH
7.1 Estratègies col·lectives, formes de fer i elements culturals de l'organització i que formen part de la filosofia empresarial
7.1.1 Gestió Integral de Salut
7.1.1.1 Salut com un potencial valor de negoci
7.1.1.1.1 Interés en la reducció de costos de l'absentisme per malaltia o incapacitat laboral degut a factors psicosocials
7.1.1.1.2 Interés en augmentar la productivitat i la resiliència
7.1.1.2 7 línies
7.1.1.2.1 1.salut = valor estratègic de l'empresa
7.1.1.2.2 2.realitzar un procés primari saludable
7.1.1.2.3 7.acconseguir un ambient físic de treball sa i segur
7.1.1.2.4 4.les persones s'han de sentir vitals
7.1.1.2.5 3.establir bones relacions amb l'entorn
7.1.1.2.6 5.Productes i serveis saludables
7.1.1.2.7 6.ambient social de treball que sigui inspirador
8 Recursos per les bones pràctiques
8.1 Recursos estructurals
8.1.1 recursos organitzacionals
8.1.1.1 pràctiques directives i de RRHH
8.1.2 recursos de tasca
8.1.2.1 claredat de les tasques i del rol laboral, autonomia, varietat de tasques, informació i feddback
8.2 Model demandes-control
8.2.1 estres és producte d'altes demandes i alt control
8.2.2 aprenentatge i motivació és producte d'altes demandes i alt control
8.3 Model demandes-recursos laborals
8.3.1 2 processos psicològics
8.3.1.1 procés d'erosió
8.3.1.2 procés de motivació
8.4 Potenciar recursos relacionats amb la tasca
8.4.1 claredat, rol, autonomia, varietat de les tasques, informació i feedback,oportunitats de contacte social, un salari percebut com a just, seguretat física a la feina, el treball sigui valorat socialment i el recolzament del supervisor
8.5 Implantar recursos organitzacionals
8.5.1 pràctiques directives i de RRHH
8.5.1.1 processos de selecció i socialització organitzacional
8.5.1.2 processos de formació i desenvolupament
8.5.1.2.1 efectivitat personal i assertivitat; gestió del temps; autocontrol i empleabilitat; gestió de l'estrés laboral
8.6 Millora de recursos socials
8.6.1 ambient social immediat
8.6.2 ambient social mediat
8.6.3 capital social
8.6.3.1 xarxes socials, normes socials i confiança
9 Resultats de la investigació sobre desenvolupament de recursos saludables
Show full summary Hide full summary

Similar

Blood Brothers (Characters)
nuhaheza
The USA, 1919-41
sagar.joban
AS Pure Core 1 Maths (AQA)
jamesmikecampbell
A2 Level Biology: Transcription & Translation
Ollie O'Keeffe
CPA Exam Topics and breakdown
joemontin
AS Psychology Unit 1 - Memory
Asterisked
GCSE AQA Chemistry - Unit 2
James Jolliffe
Mind Maps with GoConqr
Manikandan Achan
1PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
Část 2.
Gábi Krsková
Specifc Topic 7.4 Timber (Impacts)
T Andrews