Aparell digestiu i respiratori

Luis Bayona Espinosa
Mind Map by Luis Bayona Espinosa, updated more than 1 year ago
Luis Bayona Espinosa
Created by Luis Bayona Espinosa about 5 years ago
23
0

Description

Mind Map on Aparell digestiu i respiratori, created by Luis Bayona Espinosa on 04/16/2015.

Resource summary

Aparell digestiu i respiratori
1 NUTRICIÓ
1.1 funció per la qual les persones obtenim matèria i energia
1.1.1 aparell digestiu
1.1.1.1 rep els aliments i el transforma en substancies:
1.1.1.1.1 aigua
1.1.1.1.2 sals minerals
1.1.1.1.3 glúcips
1.1.1.1.4 lípits
1.1.1.1.5 proteïnes
1.1.2 aparell respiratori
1.1.2.1 rep oxigen i expulsa diòxid decarcarboni
1.1.3 aparell circulatori
1.1.3.1 Distribueix l'oxigen i els nutrients per totes les cel·lues del cos
1.1.4 aparell excretor
1.1.4.1 Retira de la sang les substancies de rebuig i les expulsa a l'exterior
2 aparell digestiu
2.1 Format per un conducte molt llarg
2.1.1 el tub digestiu
2.1.1.1 És un conducte d'uns 10 metres de longitud, pel qual es van desplaçant i transforman els aliments
2.1.1.1.1 boca
2.1.1.1.2 faringe
2.1.1.1.3 esòfag
2.1.1.1.4 estómac
2.1.1.1.5 intestí prim
2.1.1.1.6 intestí gros
2.1.2 Les glàndules digestives
2.1.2.1 Són uns òrgans que segreguen substàncies que ajuden a desconpondre els aliments
2.1.2.1.1 glandules salivals
2.1.2.1.2 fetge
2.1.2.1.3 pàncrees
2.2 Funció
2.2.1 Prendre els aliment, transformar-los en substancies més sensilles perque puguin pasar per la sang i eliminar les resten no digerides
2.2.1.1 Ingestió
2.2.1.1.1 Es l'entrada des aliments al tub digestiu. Els dens trituran l'aliment i la llengua barrejala saliva amb els aliments . la barreja de aliments s'anomena bol alimentari
2.2.1.2 Digestio
2.2.1.2.1 Descompocició dels aliments en nutrients
2.2.1.2.1.1 La boca
2.2.1.2.1.1.1 Els dents esmicolen els aliment i la saliva la comensa a descompondre'ls
2.2.1.2.1.2 L'estomac
2.2.1.2.1.2.1 Els músculs de les parets de l'estómac actúen com una bategadora i barregen el bol alimentari amb els sucs gàstrics. El resultat es una massa espesa y molt acida anomenada Quim.
2.2.1.2.1.3 L'intestí prim
2.2.1.2.1.3.1 El quim arriba a l'inici de l'intesti prim, el duodè. S'hi barreja amb la bilis, els sucs pancreatics i els sucs intestinals. Es terminen de digerir els aliments. El resultat es una masa líquida anomenada Quil que conte els nutrients, aliments y substancies que no s'han digerid.
2.2.1.3 Absorció
2.2.1.3.1 És el pas del tub digestiu fins a la sang. Esprodueix al intesti prim, que están formades per multitud de prolongacions petites anomenades vellositats intestinals. Pasena al l'interior dels vasos sanguines.
2.2.1.4 Egestió
2.2.1.4.1 És l'expulsió de les restes no digerides dels aliments. Les substancies que no s'han absorbit, pasen al intestí gros, que absorbeix l'aigua i les sals minerals, de manera que les substàncies de rebuig es fan més sòlides i escomberteixen en la femta, expulsada per l'anus.
3 L'aparell respiratori
3.1 Respiració cel·lular
3.1.1 En la respiració cel·lular els nutrients es conbine amb el oxigen i es produeix energía i diòxid de carboni.
3.1.1.1 Pulmons
3.1.1.1.1 Són els òrgans en que esprodueix l'intercanvi gasos. L'oxigen passa de l'aire a la sang i el diòxid de carboni passa de la sang al aire.
3.1.1.2 Vies respiratòries
3.1.1.2.1 Són uns conductes pels quals l'aire entra i surt dels pulmons .
3.1.1.2.1.1 Fosses nasals
3.1.1.2.1.2 Faringe
3.1.1.2.1.3 Laringe
3.1.1.2.1.4 Traquea
3.1.1.2.1.5 Bronquis
3.1.1.2.1.6 Bronquìols
3.2 Funció
3.2.1 La ventilació es duu en dos terme en dos moviments:
3.2.1.1 Inspiració
3.2.1.1.1 El diafragma i els musculs intercostals fan que el tórax i els pulmons augmentin el seu volum. Es quan l'aire entra.
3.2.1.2 expiració
3.2.1.2.1 Es el relaxament del diafragma i els músculs intercostals, de manera que diminuex el volum. Es quan se expulsa l'aire.
3.3 L'intercambi de gasós
3.3.1 L'intercanvi gasós es duu a terme als alvèols pilmonars i consisteix a pasar l'oxigen a la sang i expulsar el diòxid de carboni
4 Les malalties dels aparells
4.1 tant l'aparell digestiu com respiratori poden tenir malalties de diferents tipus. Algunes són generatives. Però moltes espoden evitar amb un estil de vida saludable
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapa Mental - Como Criar um Mapa Mental
miminoma
Random German A-level Vocab
Libby Shaw
English spelling rules
Sarah Holmes
Writing successful GCSE English essays
Sarah Holmes
Specific Topic 7.3 Timber selection
T Andrews
Carbohydrates
minna baraili
Sistemas
LORE ARMAS
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Martin Guzman
Mapa Conceptual
Julio Perez
TIPOS DE TECNOLOGÍA
Danna Valentina Martinez Romero
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
Valeria Rios