vår elektriske verden

Josefine Johannessen
Mind Map by Josefine Johannessen, updated more than 1 year ago
Josefine Johannessen
Created by Josefine Johannessen almost 5 years ago
2
0

Description

ghjghjgjhghjghj
Tags

Resource summary

vår elektriske verden
1 Vannkraftverk
1.1 Turbin
1.1.1 Generator

Annotations:

  • Generatoren omdanner bevegelse til elektrisk energi.
1.1.1.1 Transformator
1.1.1.1.1 Høyspentledninger
1.1.1.1.1.1 Transformator
1.1.1.1.1.1.1 Elektriske apparater
1.1.1.1.1.1.1.1 Energi, effekt og kostnad
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Elektronikk
1.1.1.1.2 Justerer spenning
1.1.1.1.3 Primærspole og sekundærspole

Annotations:

  • Primærspolen er koblet til spenningskilden. Forholdet mellom antall viklinger avgjør hvordan spenningen transformeres.
1.1.1.2 Vekselstrøm
1.1.1.3 Induksjon

Annotations:

  • Et magnetfelt får elektroner i en ledning til å bevege seg. Det vil gå mer strøm i en spole enn i en enkel ledning.
1.2 Magasinkraftverk

Annotations:

  • Samler opp vannet i magasiner. Gjør det mulig å regulere energiproduksjonen.
1.3 Elvekraftverk

Annotations:

  • Elvekraftverk er en kraftstasjon i en elv hvor den kontinuerlige gjennomstrømmingen utnyttes direkte til kraftproduksjon.
Show full summary Hide full summary

Similar

Description
Simone Bergamaschi
Rosa Parks.
Simone Bergamaschi
The Rise of CG in film. 1980 - 1987
Emiloly Bringabrolly
Gghddx
Ahmet YAŞAR
General Knowledge Quiz
PatrickNoonan
Matters of Life and Death GCSE
kate.siena
Themes in Pride and Prejudice
laura_botia
OCR AS Biology
joshbrown3397
Using GoConqr to teach English literature
Sarah Egan
SFDC App Builder Quizlet
Parker Webb-Mitchell