COORDINACIÓ OCUPACIÓ JOVES

Carles Peidró
Mind Map by Carles Peidró, updated more than 1 year ago
Carles Peidró
Created by Carles Peidró almost 5 years ago
2
0

Description

Mapa en construcció dels serveis d'orientació, formació i ocupació per a joves a Sant Boi
Tags

Resource summary

COORDINACIÓ OCUPACIÓ JOVES
1 USUARIS/ES
1.1 (Joves per l'ocupació): de 16 a 24, com a molt graduat en ESO i desocupats
1.1.1 Capacitat de disseny per adaptar-lo a necessitats
1.2 (Cases d'oficis): han de tenir l'ESO, mínim, desocupats, edat depèn de la casa. Fins 25 anys
1.3 Club de Feina: Borsa de Treball i tallers de joves. Qualsevol jove. Han de ser de Sant Boi
1.4 Gestora d'ocupació: 3a llençadora. Edat:de 18 a 35 anys. Formació indiferent.
1.4.1 Hi ha requisits més concrets en relació a competències, habilitats, etc.
1.5 Servei El Punt: de 16 a 35 de Sant Boi. Assessorament laboral, formació i altres
1.6 Eskala: mínim ESO. Mínims recursos per millora competències. Formació i pràctiques en empresa.
1.7 Puc Més: de 16 a 22 anys. Nivell bàsics d'empoderament. Ocupació o formació
1.8 Garantia Juvenil: fins a 25 anys. Es treballarà per ampliar-ho fins a 29 anys.
1.9 I els qui ja n o són joves? Com detectar, què oferir? Ex: dones majors de 35 anys, amb fills/es al seu càrrec
1.9.1 Percepció que treballem amb els mateixos joves. I els qui no arriben?
1.9.1.1 QUina estratègia es pot seguir per arribar als i les joves que no s'apropen als serveis?
1.9.1.1.1 Contrast amb les altes xifres d'atur juvenil
2 COM ARRIBEN ELS I LES USUÀRIES?
2.1 Bases de dades, serveis socials, xarxes social, derivacions. El Punt Més només via serveis socials
2.2 CORESSA: (per definir)
2.3 Conveni Aldees Infantils, Càritas, publicitat. Conveni per ampliar cobertura.. Ja s'ha contactat amb serveis socials, de forma informal.. CAL VISUALITZAR-HO COM A RECURS.
2.4 CoBoi: fa l'entrevista inicial per valorar idoneïtat d'entrar al programa
2.5 COMPETÈNCIA ENTRE PROGRAMES?
2.5.1 No s'ubiquen als joves als llocs més adients. No s'ajusten a les necessitats dels joves.
3 FINANÇAMENT
3.1 Tot depèn de subvencions
3.2 Catàleg de serveis, cofinançament
3.3 Cofinançament. Hostes d'altres projectes
4 TEMPS: INCI I FINALITZACIÓ DELS PROGRAMES (*) pendent de parlar-ne
4.1 Com fer el seguiment amb els joves que no acrediten abans que no coemncin els programes?
5 ASSESSORAMENT
5.1 CoBoi
5.2 CORESSA
5.3 El Punt
5.3.1 El Punt: via d'entrada
6 PROGRAMACIÓ
6.1 Fonamentació programes
6.1.1 En funció de quines necessitats es programa?
6.2 Programa únic i compartit que inclogui tots els serveis
6.2.1 No anar tant darrera el programa subvencionat. Pensar més en com dissenyar un programa marc, més genèric
6.2.1.1 Cal ORDENAR
6.2.1.1.1 Una línia de treball definida permet fidelitzar relacions i finançadors. Si es treballa bé,, es guanya continuïtat
7 INFORMACIÓ I SEGUIMENT
7.1 BASES DE DADES: Incloure altres camps, com interessos DELS I LES JOVES.. Compartir dades d'usuaris.
7.1.1 Necessitat aplicació comuna
7.1.1.1 Cal un major seguiment dels i les joves en el temps
8 PROGRAMES (*) per definir
8.1 Programa GarantiaJuvenil: previsió de nous programes. Incorporació de figura d'un impulsor
8.1.1 Atenció als nous programes!!!
8.1.2 Són nivell 0 i 1 per a inscripció al programa de Garantia Juvenil. Requisits: no estudiants en actiu.
Show full summary Hide full summary

Similar

POSA'T A PROVA! practica per a la propera edició del Premi Ramon Valldeoriola
laia8192
Els serveis. El desenvolupament del turisme.
Cristóbal Colón
Introduce el texto aquí
Laura Córdoba Barra
Spanish Vocabulary- Beginner
PatrickNoonan
GCSE PE - 2
lydia_ward
The Cold War
dottydiva96
Key Biology Definitions/Terms
mia.rigby
The Weimar Republic, 1919-1929
shann.w
The Effects of Climate Change
j. stu
Navegacion
Adriana Forero
PSBD/PSCOD/ASSD-New
Yuvraj Sunar