CLUBS DE CÀNNABIS, en parlem? La Cuina 17 d'abril

Planificació Territori
Mind Map by Planificació Territori, updated more than 1 year ago More Less
participaciosantboi
Created by participaciosantboi over 6 years ago
Planificació Territori
Copied by Planificació Territori over 6 years ago
15
0

Description

Resum sessió La Cuina

Resource summary

CLUBS DE CÀNNABIS, en parlem? La Cuina 17 d'abril
 1. PRESENTACIÓ
  1. Qui presenta? Servei de planejament i gestió urbanística i habitatge
   1. Què presentem? Club de cànnabis: potencial suspensió de llicències
    1. OBJECTIU: Decidir la intervenció de l'administració en la implantació dels clubs de cannabis
     1. Clau: en què ens afecta?
     2. Per què? Visió transversal
     3. PER A QUI?
      1. Actuació preventiva consum dels menors
       1. Protecció d'alguns col·lectius: infància, joves, persones amb discapacitats...
        1. Possibilitat de focalitzar l'actuació en funció de les persones usuàries
         1. Per a la ciutadania en general
         2. OBJECTE DE LA REGULACIÓ
          1. Condicions d'accés, ús, horaris
           1. -Publicitat, -Registre municipal d'entitats, -Bones pràctiques
            1. Regulació urbanística
             1. A on?
              1. A Sant Boi no hi ha concentració de locals
               1. No a l'entorn de centre educatius
                1. Problemàtica posterior: obertura qualsevol servei relacionat amb menors
               2. Intervenció urbanística Tipologies de l'actuació
                1. Proactives Preventives Reactives
                2. En l'actualitat les queixes que rebem es resolen des dels àmbits: Seguretat ciutadana i Disciplina urbanística
                 1. Queixes: molèsties i venda de cànnabis a la sortida d'algun dels locals
                3. Assessorament: consultar algun expert en la matèria
                4. ALTRES ELEMENTS
                 1. El debat sobre l'adicció no té lloc en aquest espai
                  1. RRHH Formació sobre normativa aplicable
                   1. Demanar assessorament a la Generalitat
                    1. Dades estadístiques: el consum de cànnabis ha baixat; el d'alcohol ha pujat
                     1. Hi ha d'haver recursos preventius
                      1. Experiència real: total discreció clubs
                      2. NORMATIVA
                       1. La Generalitat ha fet recomanacions, no ha regulat
                        1. L'Ajuntament hauria de donar directrius als clubs
                         1. Centrar-nos en el bon ús
                          1. Compromís mutu de bones pràctiques
                         2. Els clubs cannàbics demanden regulació
                          1. Marc legal contradictori
                           1. El consum és legal
                            1. La regulació donaria certa cobertura legal a quelcom que no està ben regulat
                             1. És il·legal el cultiu, la compra-venda, l'obtenció de la substància
                             2. La regulació a nivell urbanístic no és suficient per abordar el problema
                             3. Amb què?
                              1. Mitjans: diversos departaments
                               1. Educació i civisme, Llicències d'obres, Protecció de la legalitat, Salut pública, Servei de planejament i gestió urbanística i habitatge, Serveis de la ciutat, Serveis jurídics, UAPA; s'excusa Policia Local
                               2. Mitjans comunicació municipals
                               3. CONCLUSIONS
                                1. Dues línies de treball
                                 1. Marc REGULACIÓ a nivell local: ens faria estar més coberts tenint en compte les directrius de la Generalitat
                                  1. La regulació no implica "publicitat" en el consum
                                  2. Paral·lelament, INFORMACIÓ
                                   1. recursos per a la prevenció
                                    1. campanyes informatives a escoles i instituts
                                  Show full summary Hide full summary

                                  Similar

                                  Transporte Aéreo
                                  Abril Clh
                                  Administració electrònica
                                  Imma Cerejido
                                  Test Tema 3 Normativa
                                  Grimorio Gregorio
                                  LCE - Prestación del Servicio Público de Electricidad
                                  Jaime Vásquez Li
                                  Big Data, funciones del psicopedagogo, seguridad y confidencialidad 0
                                  Beatriz Sánchez
                                  Fase explicativa y normativa - Fase epistémica o de paradigmas de la racionalidad
                                  Anabelle OTAROLA PEREZ
                                  ORDEN 3622/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EVALUACIÓN Y LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN...
                                  Chema Muñoz Rosa
                                  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. RD 126/2014, DE 28 DE FEBRERO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
                                  Chema Muñoz Rosa
                                  Economía: Escasez y decisiones
                                  Paloma Gastañuedi Fiestas