CORRENT ELÈCTRIC

Judit Gibert
Mind Map by Judit Gibert, updated more than 1 year ago
Judit Gibert
Created by Judit Gibert almost 6 years ago
18
0

Description

Esquema de física: el corrent elèctric

Resource summary

CORRENT ELÈCTRIC

Annotations:

 • Desplaçament d'un conjunt de càrreges o flux de càrreges.
 1. Intensitat del corrent

  Annotations:

  • Quantitat de càrrea que travessa una secció d'un conductor per unitat de temps.
  • Es calcula en Ampere (A).
  1. Circuit elèctric
   1. Connexió en sèrie
    1. Connexió en paral·lel
     1. Sentit del corrent
      1. Real

       Annotations:

       • Es basa en el fet que circulen càrregues negativves per l'interior del conductor, des del pol negatiu del generador al pol positiu a través dels conductors.
       1. Convencional

        Annotations:

        • Considera que circulen càrregues positives per l'interior del conductor, des del pol positiu del generador fins al negatiu.
      2. Llei d'Ohm

       Annotations:

       • El quocient entre la diferència de potencial aplicada als extrems d'un conductor i la intensitat del corrent que hi circula és una constant anomenada resistència elèctrica del conductor.
       1. Resistència elèctrica

        Annotations:

        • Oposició d'un conductor al pas de corrent elèctric deguda a la dificultat que ofereixen els àtoms del conductor a la circulació dels electrons.
        • - Augmenta amb la llargària del conductor - DIsminueix amb la secció transversal del conductor - Depèn del material que constitueix el conductor.
        1. Resistivitat elèctrica

         Annotations:

         • És la resisitància d'un conductor que té la unitat de secció i la unitat de llargària.
       2. Associació de resistències

        Annotations:

        • La resistència equivalent és el conjunt de diverses resistències associades que es comporta com una única resistència.
        1. En sèrie
         1. En paral·lel
         2. Energia i potència

          Annotations:

          • La potència elèctrica és el treball elèctric realitzat per unitat de temps.
          1. Efecte Joule

           Annotations:

           • Fenomen pel qual en un conductor es transforma l'energia elèctrica en calor.
          Show full summary Hide full summary

          Similar

          Diferencias entre la Química y Física
          maya velasquez
          Física: Conceptos Básicos
          maya velasquez
          INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
          moises silva daza
          CUESTIONARIO DE FÍSICA
          amam3105
          Pilas y electrolisis - Repaso para Selectividad
          Diego Santos
          Fundamentos Básicos de la electricidad
          SC IDEA
          CAPACIDADES CONDICIONALES O CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
          Delia Marín
          Electrotecnia Básica
          Felipe Soto
          Transporte y Movilidad
          juliana Clavijo
          ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA?
          Camilo Monroy Pi
          Corrent elèctric
          martinez_s_h