Kiesés az öröklésből

Sara S
Mind Map by Sara S, updated more than 1 year ago
Sara S
Created by Sara S over 6 years ago
5
0

Description

Mind Map on Kiesés az öröklésből, created by Sara S on 05/11/2015.

Resource summary

Kiesés az öröklésből
 1. aki nem éli túl az örökhagyót
  1. közös balesetben vagy veszélyben elhunyt személyek
  2. aki az öröklésre érdemtelen
   1. akit az öröhagyó kizárt vagy kitagadott
    1. kizárt
     1. kitagadott
      1. kitagadható...
       1. aki érdemtelen
        1. az örökhagyó életére tört
         1. aki szándékos eljárásával az öh. végakaratának szabad nyilvánítását megakadályozza, érvényesítését meghiúsította, vagy ezek valamelyikét megkísérélte
          1. aki a hagyatékban való részesülés céljából a törvényes öröklésre jogosult vagy a végintézkedésben részesített személy életére tör
           1. nem vehető figyelembe, ha megbocsátották
            1. előtt: érvénytelen
             1. után: hatálytalan
             2. az hivatkozhat, aki maga örökölne vagy a rárótt kötelezettségtől vagy más tehertől mentesülne
              1. nem jogosult a helyébe lépő személy örökségének kezelsésre törvényes képviselőként
              2. aki az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el
               1. aki az örökhagyó egyensági rokonának/ házastársának/élettársának életére tört vagy sérlmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett
                1. aki az örökhagyó irányában fennálló tartási kötelezettséget súlyosan megsértette
                 1. erkölcstelen életmódot folytat
                  1. akit végrehajtandó szabadségvesztésre ítéltek
                   1. aki a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá
                    1. nagykorú leszármazót a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is
                     1. szülőt: az örökhagyó sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is, amely a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot
                      1. házastársát: házastársi kötelezettséget durván sértő magatartása miatt
                       1. nem jogosult törvényes képviselőként a helyébe lépő személy örökségének kezelésére -- szülői vagyonkezelésből kivont vagyon kezelésére vonatkozó szabályok
                     2. aki lemondott az öröklésről
                      1. írásbeli szerződésben
                       1. részben
                        1. egészben
                        2. nem hat ki a leszármazókra, kivéve!
                         1. megállapodás így szól
                          1. kötelesrészt elérő kielégítés ellenében
                          2. meghatározott személy javára való lemondás
                           1. felek eltérő megállapodása hiányában
                            1. ha az örökhagyó után ténylegesen örököl
                             1. leszármazó lemondása
                              1. többi leszármazó javára
                             2. eltérő megállapodás hiányában a kötelesrészről is!
                              1. a kötelesrészről való lemondás nem jelenti a más öröklési jogcímen ráhárulóról való lemondást is
                              2. kiterjed a hagyatéknak arra a részére is, amivel a lemondó hányada utóbb más kiesése következtében növekszik
                               1. vagyonnak arra a részére is, amit az öh. a lemondás után szerzett
                                1. kivéve, ha olyan jelentős, hogy emiatt a lemondás nem történt volna meg
                               2. aki az örökséget visszautasította
                                1. öröklés megnyílása után
                                 1. egészet
                                  1. mezőgazdasági termelés eszközeit és a földet
                                   1. törvényes öröklés +végintézkedés útján is, akkor az egyik jogcímen megszerzett részt
                                   2. lemondás a visszautasítás jogáról
                                    1. kifejezetten
                                     1. hallgatólagosan
                                      1. ennek kell tekinteni:
                                       1. birtokbavétel; egyéb olyan cselekmény, melyből az elfogadás kétségtelen akarata kitűnik
                                        1. kitűzött határidő alatt nem tesz visszautasító nyilatkozatot
                                      Show full summary Hide full summary

                                      Similar

                                      transition metals
                                      Ella Wolf
                                      Spanish Vocabulary- Beginner
                                      ThomasK
                                      AQA - English Language Unit 1
                                      Alice Love
                                      GCSE Foundation Maths Revision
                                      Mia Jones
                                      Believing in God Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
                                      georgialennon
                                      Japanese Hiragana
                                      pangcaberte
                                      Pscod new model test#1
                                      Sukesh Angla
                                      New GCSE Maths
                                      Tiffany Channing
                                      Hitler and the Nazi Party (1919-23)
                                      Cafer Üreyil
                                      MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
                                      Mauricio Hernandez
                                      Maduración de Frutas
                                      Sofi Ramirez