UGOVOR O USKLADIŠTENJU

Karla Komazin
Mind Map by Karla Komazin, updated more than 1 year ago
Karla Komazin
Created by Karla Komazin over 6 years ago
31
1

Description

gtre

Resource summary

UGOVOR O USKLADIŠTENJU
 1. SKLADIŠTAR
  1. obvezan primiti i čuvati određenu robu
   1. obvezan poduzimati potrebne ili ugovorene mjere radi očuvanja robe u određenom stanju
    1. obvezan predati robu na zahtjev ostavodavca ili druge ovlaštene osobe
     1. ODGOVORNOST ZA ŠTETU NA ROBI
      1. OSIM AKO dokaže da je šteta prouzročena: 1) višom silom 2) krivjnom ostavodavca 3) manama ili prirodnim svojstvima robe 4) neispravnom ambalažom
       1. čim opazi mane ili prirodna svojstva robe ili neispravnu ambalažu zbog kojih može doći do štete na robi - DUŽAN UPOZORITI OSTAVODAVCA
       2. NAKNADA ŠTETE zbog propasti, umanjenja ili oštećenja robe od njezina primitka do predaje ne može prijeći stvarnu vrijednost robe, OSIM AKO je štetu prouzročio NAMJERNO ILI KRAJNJOM NEPAŽNJOM
       3. dužan osigurati robu primljenu na čuvanje SAMO AKO JE UGOVORENO i za rizike za koje je ugovoreno (ako nije ništa ugovoreno - od uobičajenih rizika)
        1. ako na robi dolazi do NEOTKLONJIVIH PROMJENA zbog kojih postoji opasnost da se roba pokvari ili propadne, dužan je pozvati ostavodavca da proda robu, a ako ovaj to ne može na vrijeme učiniti, PRODATI ROBU sam bez odgađanja na najpovoljniji način
         1. obavezan je poduzimati radnje radi očuvanja prava ostavodavca prema prijevozniku koji mu je, za račun ostavodavca, predao robu oštećenu ili s nedostatkom
          1. NE SMIJE pomiješati zamjenljive stvari sa stvarima iste vrste i iste kakvoće, OSIM AKO je a) ostavodavac na to pristao i b) ako je očito da je riječ o stvarima koje se mogu miješati bez opasnosti od nastanka štete za ostavodavca
           1. ako su stvari pomiješane, može na zahtjev ovlaštene osobe bez sudjelovanja ostalih ovlaštenih osoba, iz smjese izdvojiti dio koji toj osobi pripada
           2. dužan je dopustiti ovlaštenoj osobi da pregleda robu i da uzima uzorke od nje
            1. ima pravo na NAKNADU ZA ČUVANJE + NAKNADU TROŠKOVA potrebnih za očuvanje robe
             1. ima ZALOŽNO PRAVO na predanoj robi za svoje tražbine iz ovog ugovora i ostale tražbine u vezi čuvanja robe
             2. OSTAVODAVAC
              1. obvezan platiti određenu NAKNADU skladištaru
               1. pri predaji robe dužan je dati sve potrebne obavijesti o njoj i izjaviti kolika je njezina vrijednost
                1. MOŽE podići robu i prije ugovorenog roka
                 1. MORA podići robu nakon isteka ugovorenog roka ili 1 GOD. ako nije ugovoreno
                  1. AKO NE PODIGNE - skladištar ga je dužan obavijestiti o svojoj namjeri da proda robu i ostaviti mu naknadni rok min. 8 dana da robu podigne; u suprotnom može za njegov račun prodati robu na javnoj prodaji po isteku roka
                  2. PRIMATELJ ROBE u trenutku njezina preuzimanja dužan ju je PREGLEDATI i ODMAH upozoriti skladištara na nedostatke koje je primijetio ili na pouzdan način U ROKU OD 8 DANA od preuzimanja za nedostatke koji se nisu mogli utvrditi uobičajenim pregledom u trenutku preuzimanja
                   1. AKO NE UPOZORI SMATRA SE DA JE ROBA UREDNO PRIMLJENA
                  3. na ovaj ugovor na odgovarajući se način primjenjuju pravila o ostavi, ako pravilima o uskladištenju nije drugačije uređeno
                   Show full summary Hide full summary

                   Similar

                   ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
                   Karla Komazin
                   ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
                   marko suran
                   UGOVOR O GRAĐENJU
                   Karla Komazin
                   *calentamiento global*
                   Andres issai Pen
                   UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU
                   Karla Komazin
                   UGOVOR O ZAJMU
                   Karla Komazin
                   Zoo Animals
                   brookecusano
                   At the Zoo - Animal Sounds
                   Tania Hermida
                   Zoologia Nevertebratelor
                   Milly Filip
                   UGOVOR O GRAĐENJU
                   Mateja Španić