UGOVOR O ZAJMU

Karla Komazin
Mind Map by Karla Komazin, updated more than 1 year ago
Karla Komazin
Created by Karla Komazin over 6 years ago
18
0

Description

fghafga

Resource summary

UGOVOR O ZAJMU
 1. ZAJMODAVAC
  1. obvezuje se PREDATI zajmoprimcu određeni IZNOS NOVCA ili određenu količinu DRUGIH ZAMJENLJIVIH STVARI
   1. dužan PREDATI stvari u ugovoreno vrijeme (ako rok za predaju nije određen - onda kad zajmoprimac zatraži)
    1. pravo zajmoprimca zahtijevati predaju ZASTARIJEVA 3 MJESECA od dolaska zajmodavca u zakašnjenje, a u svakom slučaju 1 GODINU od sklapanja ugovora
    2. MOŽE ODBITI PREDAJU UGOVORENIH STVARI - ako se pokaže da su materijalne prilike zajmoprimca takve da je neizvjesno hoće li biti u stanju vratiti zajam, ako nije to znao u vrijeme sklapanja ugovora ili ako se pogoršanje mat. prilika dogodilo nakon sklapanja ugovora
     1. dužan naknaditi ŠTETU ZBOG MATERIJALNIH NEDOSTATAKA pozajmljenih stvari
      1. kod BESKAMATNOG ZAJMA samo ako su mu nedostaci stvari bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati, a o njima nije obavijestio zajmoprimca
     2. ZAJMOPRIMAC
      1. obvezuje se VRATITI zajmodavcu poslije stanovitog vremena ISTI IZNOS NOVCA, odnosno istu količinu STVARI ISTE VRSTE I KAKVOĆE
       1. na primljenim stvarima STJEČE PRAVO VLASNIŠTVA
       2. MOŽE se obvezati da uz glavnicu duguje i KAMATE
        1. u TRGOVAČKIM UGOVORIMA duguje KAMATE IAKO NISU UGOVORENE (predmnijeva se da su ugovorene i to po stopi zakonskih kamata) (ne duguje ako su izričito isključene!!)
        2. AKO ugovaratelji NISU ODREDILI rok, niti se on može odrediti iz okolnosti zajma - dužan je vratiti zajam nakon isteka PRIMJERENOG ROKA koji ne može biti kraći od dva mjeseca računajući od zajmodavčeva zahtjeva
         1. ako nije drugačije ugovoreno, MOŽE VRATITI ZAJAM I PRIJE ROKA, ali je dužan obavijestiti zajmodavca unaprijed o svojoj namjer i NAKNADITI ŠTETU
         2. ako u zajam nije dan novac, a ugovoreno je da će vratiti zajam u novcu - IPAK je ovlašten da po svom izboru vrati ili iznos novca koji odgovara vrijednosti stvari u vrijeme i u mjestu ugovorom određenom za plaćanje ili pozajmljene stvari
          1. isto vrijedi i u slučaju kad nije moguće vratiti istu količinu stvari, iste vrste i iste kakvoće
          2. MOŽE ODUSTATI OD UGOVORA prije nego mu zajmodavac preda ugovorene stvari (ako bi zbog toga bilo kakve štete za zajmodavca - dužan naknaditi)
          3. NAMJENSKI ZAJAM - ako je ugovorom određena svrha zajma
           1. ZAJMODAVAC MOŽE izjaviti da RASKIDA ugovor ako ga zajmoprimac koristi u neku drugu svrhu
           Show full summary Hide full summary

           Similar

           ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
           Karla Komazin
           ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
           marko suran
           UGOVOR O GRAĐENJU
           Karla Komazin
           UGOVOR O USKLADIŠTENJU
           Karla Komazin
           UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU
           Karla Komazin
           Zoo Animals
           brookecusano
           Zoologia Nevertebratelor
           Milly Filip
           At the Zoo - Animal Sounds
           Tania Hermida
           UGOVOR O GRAĐENJU
           Mateja Španić
           animals
           Asma Saud