CONTACTE DE LLENGÜES

Samuel Blay
Mind Map by Samuel Blay, updated more than 1 year ago
Samuel Blay
Created by Samuel Blay over 6 years ago
287
1

Description

Mapa conceptual contacte de llengües

Resource summary

CONTACTE DE LLENGÜES
 1. MONOLINGÜISME
  1. M. INDIVIDUAL
   1. M. SOCIAL
    1. Una sola comunitat lingüística en un mateix estat. Situació estranya i excepcional.
    2. PLURILINGÜISME
     1. BILINGÜISME
      1. Dues llengües en contacte a un mateix nivell. Suposa una situació utòpica.
       1. B.INDIVIDUAL
        1. B.TERRITORIAL
         1. B.SOCIAL
          1. Sempre amaga una SITUACIÓ DE DESIGUALTAT
           1. Es manifesta en un CONFLICTE LINGÜÍSTIC
            1. S'hi pot resoldre de dues maneres
             1. NORMALITZACIÓ
              1. Procés de cohesió de la comunitat lingüística com a resposta al conflicte. Suposa una decisió història conscient que implica canvis i actituds favorables.
               1. OBJECTIUS
                1. AUGMENTAR EL NOMBRE DE PARLANTS
                 1. AUGMENTAR LA FREQÜÈNCIA D'ÚS DE LA LLENGUA
                  1. OCUPAR TOTS ELS ÀMBITS D'US DE LA LLENGUA
                   1. UNES NORMES D'ÚS FAVORABLES
                   2. inclou dos aspesctes inseparables
                    1. NORMATIVITZACIÓ
                     1. Elaboració d'una normativa (gramàtica, semàntica...) i un vocabulari depurat
                      1. Hi ha d'haver-hi ACCEPTACIÓ
                       1. que farà possible una ESTANDARITZACIÓ
                     2. POLÍTICA LINGÜÍSTICA
                      1. intervenció conscient o inconscient dels poders públics sobre les llengües
                       1. DIRIGISME (intervenció)
                        1. dos models teòrics legislatius
                         1. PRINCIPI DE PERSONALITAT
                          1. PRINCIPE DE TERRITORIALITAT
                           1. cas de la llengua Catalana
                         2. LIBERALISME (no-intervenció)
                      2. SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICA
                       1. Situació dinàmica i inestable en que dos sistemes lingüístics competeixen entre ells desplaçant parcialment o total un sistema en els diversos àmbints d'ús
                        1. LLENGUA MINORITZADA (pròpia)
                         1. LLENGUA DOMINANT (forastera)
                         2. origina un procés
                          1. 1.ETAPA INICIAL una llengua forastera ocupa certs àmbits d'ús
                           1. 2.BILINGÜITZACIÓ comença a ocupar funcions formals. S'hi dona a les classes altes i grans ciutats
                            1. 3.MONOLINGÜITZACIÓ EN LA LLENGUA DOMINANT es va abandonant la llengua propia i es suplantada per la dominant
                             1. AUTOODI
                              1. MITIFICACIÓ DEL BILINGÜISME
                               1. PREJUDICIES LINGÜÍSTICS
                                1. 4.BILINGÜISME UNIDIRECCIONAL
                                 1. 5.ABANDÓ ABSOLUT DE LA LLENGUA DOMINADA I ÚS EXCLUSIU DE LA NOVA
                              2. paral·lelament s'hi donen altres fenomens
                               1. INTERPOSICIÓ
                                1. INTERFERÈNCIA LINGÜÍSTICA
                         3. DIGLÒSSIA
                          1. Ferguson (1959). Parteix d'una situació en que coesxisteixen dues varietats d'una mateixa llengua
                           1. Es parla de DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL
                            1. Varietat A FORMAL
                             1. Varietat B INFORMAL
                            2. Fishman (1971) Situació estable en que una llengua "A" ocupa els ambits formals i l'altra "B" els informals
                             1. Si es produeix un DESEQUILIBRI entre les FUNCIONS de cada llengua
                           Show full summary Hide full summary

                           Similar

                           2n Batxillerat: Conceptes fonamentals de sociolingüística (Àlex Lluch)
                           Àlex Lluch
                           Normalització i normativització (2n Batxillerat)
                           Àlex Lluch
                           LLENGÜES EN CONTACTE
                           Àlex Lluch
                           Sociolingüística (Llengües en contacte) -Àlex Lluch-
                           Àlex Lluch
                           Sociolingüística
                           Àlex Lluch
                           Biology 1 Keeping Healthy Core GCSE
                           Chloe Roberts
                           Business Studies GCSE
                           phil.ianson666
                           GCSE AQA Biology 2 DNA & Cell Division
                           Lilac Potato
                           Biology -B2
                           Sian Griffiths
                           GCSE REVISION TIMETABLE
                           nimraa422
                           Microbiology MCQs 3rd Year Final- PMU
                           Med Student