Бел

Syni Georgieva
Mind Map by Syni Georgieva, updated more than 1 year ago
Syni Georgieva
Created by Syni Georgieva over 6 years ago
46
0

Description

За класно

Resource summary

Бел
 1. Литература
  1. Автори
   1. Димчо Дебелянов
    1. Скрити вопли
    2. Николай Михайлов Попиванов - Лилиев
     1. Тихия пролетен дъжд
     2. Христо Димитров Измирлиев - Смирненски
      1. Зимни вечери
      2. Елисавета Любомирова Белчева - Багряна
       1. Потомка
       2. Светослав Минков
        1. Дамата с рентгеновите очи
        2. Никола Йонков Вапцаров
         1. Песен за човека
         2. Никола Стоянов Станев - Емилиян Станев
          1. Крадецът на праскови
          2. Блага Димитрова
           1. Жена
           2. Николай Хайтов
            1. Дервишово семе
            2. Ивайло Петров
             1. Преди да се родя
             2. Валери Петров - Валери Нисим Меворах
              1. Японският филм
              2. Йордан Радичков
               1. Нежната спирала
               2. Никола Делчев Гугов - Павел Вежинов
                1. В един есенен ден по шосето
               3. Понятия
                1. Повест - епически жанр при който худ. действие има еднопл. развитие, изгражда се върху повече епизоди, включва повече герои и е с разгънато сюжетно развитие, в сравнение с разказа.
                 1. Проблем - въпрос, който търси своето разрешение. Той може да бъде свързан с науката, с живота и т.н
                  1. Пародия - шеговито подигравателно подражание на известно литературно произв., което представлява комичен образ, комично изопачаване на външните му отричителни черни
                   1. Синтеция - мнение, малко разсъждение, кратко но впечатляващо и запомнящо се изречение често с философски характер.
                  2. Български
                   1. Стилове
                    1. Разговорен стил
                     1. За битовото общуване, теми с лични и професионални въпроси, пряко и/или устно диалогово общуване
                      1. Фонетични - недостатъчно грижлив изговор; Морфологични - повишена честота на глаголите, рядка употреба на отглаголни съществителни; Синтактични - Всякакви по цел на общуване изречения; Лексикални - Изрази с разговорна оцветеност
                     2. Научен стил
                      1. Колективен стил на книжовния български език, използва се с най-голяма честота на употреба на текстовете
                       1. Лексикални - Еднозначни и непротиворечиви факти, термини и терминологични словосъчетания; Морфологични - Средства чрез които се постига обективност и обобщеност; Синтактични - Съобщителни изречения, информативна функция, причинно-следствени отношения;
                      2. Официално- Делови стил
                       1. функционален стил, използва се в текстове предназначени за официално-деловата сфера на общуване
                        1. Лексикални - Точност на изказа чрез думи с пряко значение, еднозначно и обобщено съдържание, термини и ТСС; Морфологични - абстрактни понятия, сегашни деятелни причастия; Синтактични - Информативна функция, съобщителни изречения, обособени причмастни изрази
                       2. Публицистичен стил
                        1. Сферата на масовата информация, информация по актуални теми и проблеми, многообразие от езикови средства
                         1. Видове
                          1. Информационни текстове
                           1. Коментарни текстове
                            1. Художествено-публицистични текстове
                             1. Ораторски текстове
                           2. Художествен стил
                            1. функционален стил, използва се в текстове предназначени за естетическата сфера на общуване
                             1. Лексикални - Образност и емоционалност, експресивна функция, стилистична оцветеност, силно въздействие; Синтактични - емоционално напрежение, синтактични фигури; Фонетични - естетическа наслада, редуване и съчетаване
                          Show full summary Hide full summary

                          Similar

                          Литературни термини - 7 клас
                          Вера Ценкова
                          Тест - "Една българка"
                          Вера Ценкова
                          Понятия - литература
                          Вера Ценкова
                          Човекът и фантазията
                          Вера Ценкова
                          Понятия - литература_5-1
                          Вера Ценкова
                          Звукове
                          ralytry
                          Литература
                          Вера Ценкова
                          Сложно съставно изречение с подчинено - (определително,допълнително,обстоятелствено)
                          Antonii Zlatarov
                          Тест - Фонетика
                          ralytry
                          Писатели
                          ralytry
                          Паисиевата история 6г
                          Вера Ценкова