Les síl·labes i els dígrafs

Jorge Forner Gar
Mind Map by Jorge Forner Gar, updated more than 1 year ago
Jorge Forner Gar
Created by Jorge Forner Gar over 4 years ago
18
0

Description

Es un mapa mental de síl·labes i digrafs

Resource summary

Les síl·labes i els dígrafs
1 Que és una síl·laba?
1.1 Cada un dels golps de veu amb que pronunciem una paraula.
1.2 Cada síl·laba ha de estar formada com a mínim per una vocal o nucli
1.3 Les paraules que tenen una sílaba s'anomenen monosíl·labes; les que tenen dues, bisíl·labes; les que tenen tres, trisíl·abes; les que tenen quatre, tetrasíl·labes; i així succescivament
1.3.1 Se sol generalitzar com: les que tenen una síl·laba, monosíl·abes y polisíl·labes la resta
1.4 La síl·laba que pronunciem més fort s'anomena tónica i la resta s'anomenen átones
2 Que és un dígraf?
2.1 El conjunt de dues grafíes que representen un únic so: rr, tx, ll...
2.2 Alguns dígrafs es divideixen a l'hora de separar per síl·labes les paraules de que formen part
2.2.1 Dígrafs que es separen
2.2.1.1 ix, l·l, rr, ss, tg, tj, tx
2.2.2 Dígrafs que no es separen
2.2.2.1 qu, ny, gu, ll, ig
Show full summary Hide full summary

Similar

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MARKETING
Juan Carlos Pimiento Lancheros
MAPA MENTAL SERVICIO AL CLIENTE
Belfit Silva
MAPA MENTAL MACROECONOMIA
Luz Neira Herrera Villarraga
EDAD MEDIA
dgomescaraquista
Conocimiento
Christomatamala
El Contador Público del Siglo XXI
gloricaceresm
Mapa mental Diseño de sistemas de manufactura
Gilberth Cardona
CUERPOS GEOMÉTRICOS
Ayami Gutiérrez
La evolucion de la biodiversidad
Aurora Ling Albelo Ledesma
tipos de empresarios
stefanny nina quispe
Figuras Literarias
J.PabloGarcía