เซต

surasit sadlan
Mind Map by surasit sadlan, updated more than 1 year ago
surasit sadlan
Created by surasit sadlan almost 5 years ago
1031
0

Description

ผลงานของ นายสุรสิทธิ์ สาดแล่น เลขที่ 8 ม.4/1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครู กนกพร นันเเก้ว

Resource summary

เซต
1 เซตยกกำลัง
1.1 ความหมายของเซตยกกำลัง
1.2 สมบัติของเซตยกกำลัง
1.3 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
2 การดำเนินการของเซต
2.1 ยูเนียน
2.2 อินเตอร์เซกชัน
2.3 คอมพลีเมนต์
2.4 ผลต่าง
3 แผนภาพของเวนน์ - ออยเลอร์
3.1 การเขียนแผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์
3.2 เอกภพสัมพัทธ์
4 เซตย่อย
4.1 ความหมายของเซตย่อย
4.2 สมบัติของเซตย่อย
4.3 การหาจำนวนเซตย่อย
5 ประเภทของเซต
5.1 เซตที่เท่ากัน
5.2 เซตที่เทียบเท่ากัน
5.3 เซตว่าง
5.4 เซตจำกัด
5.5 เซตอนันต์
6 การเขียนเซต
6.1 แบบแจกแจงสมาชิก
6.2 แบบบอกเงื่อนไข
7 ความหมายและสมาชิกของเซต
7.1 ความหมายของเซต
7.2 สมาชิกของเซต
8 เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว
โรคไต
Suwat Singthong