Filosofia - Mapa mental

filo
Mind Map by , created almost 6 years ago

Mind Map on Filosofia - Mapa mental, created by filo on 11/08/2013.

114
1
0
Tags No tags specified
filo
Created by filo almost 6 years ago
PSBD TEST 2-2
Suleman Shah
GoConqr Getting Started Guide
Norman McBrien
5 Tips for motivating your students
Jen Molte
GCSE AQA Physics 2 Circuits
Lilac Potato
Music Therapy - CBMT practice exam #1
Jessica H.
AS Unit 1 Physics Flashcard Deck
Callum McClintock
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Andrea Leyden
Biology AQA 3.1.3 Absorption
evie.daines
Chemical Symbols
Keera
B3, C3, P3
George Moores
Filosofia - Mapa mental
1 Coneixement
1.1 Possibilitat del coneixement
1.1.1 Dogmatisme
1.1.1.1 estan segurs de coneixer
1.1.2 Perspectivisme
1.1.2.1 Diferents visions o perspectives
1.1.3 Criticisme
1.1.3.1 Criticar coneixements
1.1.4 Relativisme
1.1.4.1 Època, cultura,nivell econòmic...
1.1.5 Pragmatisme
1.1.5.1 Útil = Realitat
1.1.6 Subjectivisme
1.1.6.1 Personal
1.1.7 Escepticisme
1.1.7.1 Nega la veritat
1.2 RAONAMENTS
1.2.1 Vertader
1.2.2 Fals
2 Percepció
2.1 Experiència passada
2.1.1 Representació perceptiva
2.1.1.1 Abstracció conceptes
2.1.1.1.1
2.1.1.1.2 - Concrets
2.1.1.1.3 - Subjectius
2.1.1.1.4 - Simbòlic
3 La veritat
3.1 grec
3.1.1 essencial
3.2 llatí
3.2.1 exactiud i rigor
3.3 hebreu
3.3.1 confiança
3.4 teories
3.4.1 pragmatica
3.4.1.1 idees
3.4.1.1.1 útils
3.4.1.1.2 no-ùtils
3.4.2 coherència
3.4.2.1 principi lògic
3.4.2.1.1 no-contradicció
3.4.3 correspondència
3.4.3.1 realació
3.4.3.1.1 dos elements
3.4.3.1.1.1 subjecte
3.4.3.1.1.2 representació mental
3.5 criteris
3.5.1 tradició
3.5.1.1 suport popular
3.5.2 correspondència
3.5.2.1 conciència
3.5.3 coherència
3.5.3.1 lógica
3.5.4 utilitat
3.5.4.1 beneficis
3.5.5 evidència
3.5.5.1 evident
3.5.6 autoritat
3.5.6.1 reconeixament
3.5.7 intersubjectivitat
3.5.7.1 percepció múltiple
4 EL CONEIXEMENT
4.1 LES FONTS DEL CONEIXEMENT
4.1.1 El coneixement sensible
4.1.1.1 El coneixement ve de l'experiencia
4.1.1.1.1 l'Empirisme
4.1.2 El coneixement racional
4.1.2.1 La única via del coneixement és la realitat
4.1.2.1.1 Racionalisme
4.1.3 El coneixement sensible i racional
4.1.3.1 La sensibilitat com l'enteniment són necessaris per trobar la realitat
4.1.3.1.1 Racionalisme critic
4.1.4 La intuició
4.1.4.1 A vegades ofereix una solució
4.1.4.1.1 Coneixement sobtat
4.1.5 El coneixement innat
4.1.5.1 No partim de zero
4.2 ELS GRAUS DEL CONEIXEMENT
4.2.1 Dubte
4.2.1.1 No disposa de coneixement
4.2.2 Opinió
4.2.2.1 Considera una cosa coma veritable, no es segura
4.2.3 Creença
4.2.3.1 Pensa que es veritat pero no es pot demostrar
4.2.4 Evidéncia
4.2.4.1 Quan no es pot posar en dubte
4.2.5 Certesa/Saber
4.2.5.1 Opinió fonamentada subjetiva i
4.3 ELS INTERESSOS DEL CONEIXEMENT
4.3.1 Interès pràctic
4.3.2 Interès teòric
4.3.3 Interès practic segons Apel i Habernas
4.3.4 Interès emancipador segons Apel i Habernas
4.3.5 Interès tècnic
5 La realitat
5.1 Diverses respostes
5.1.1 Idealisme
5.1.1.1 diferents exemples són
5.1.1.1.1 idealisme transcendental
5.1.1.1.1.1 creat per
5.1.1.1.1.1.1 I.Kant
5.1.1.1.2 idealisme absolut
5.1.1.1.2.1 creat per
5.1.1.1.2.1.1 G.W.F.Hegel
5.1.2 Realisme idealista
5.1.3 Realisme materialista
5.1.3.1 Intentava respondre
5.1.3.1.1 Preguntes originals
5.1.3.2 gran influencia
5.1.3.2.1 religió
5.1.3.3 Intentava diferenciar
5.1.3.3.1 qualitats secundàries
5.1.3.3.1.1 que són les
5.1.3.3.1.1.1 coses que percebem
5.1.3.3.2 qualitats primàries
5.1.3.3.2.1 que són les
5.1.3.3.2.1.1 característiques reals
5.1.3.4 formats per
5.1.3.4.1 métodes de producció
5.1.3.4.1.1 es classifiquen en
5.1.3.4.1.1.1 forçes productives
5.1.3.4.1.1.1.1 inclou
5.1.3.4.1.1.1.1.1 força humana de treball
5.1.3.4.1.1.1.1.2 coneixements disponibles
5.1.3.4.1.1.2 relacions de producció
5.1.3.4.1.1.2.1 inclou difents
5.1.3.4.1.1.2.1.1 modes de producció
5.1.3.4.1.1.2.1.1.1 que són
5.1.3.4.1.1.2.1.1.1.1 primitiu
5.1.3.4.1.1.2.1.1.1.2 feudal
5.1.3.4.1.1.2.1.1.1.3 esclavista
5.1.3.4.1.1.2.1.1.1.4 capitalista
5.1.3.4.1.1.2.1.1.1.5 socialista
5.1.3.4.1.1.2.1.1.1.6 comunista

Media attachments