เซตที่ควรรู้จัก

kanokporn nunkaew
Mind Map by kanokporn nunkaew, updated more than 1 year ago
kanokporn nunkaew
Created by kanokporn nunkaew over 6 years ago
62
0

Description

mind map นี้ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เซต ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยคุณครูกนกพร นันแก้ว

Resource summary

เซตที่ควรรู้จัก
 1. เซตว่าง
  1. คือ เซตที่ไม่มีจำนวนสมาชิก หรือ สมาชิกในเซตเป็น 0 เขียนแทนด้วย { }
  2. เซตอนันต์
   1. เซตที่ไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ เพราะสมาชิกมีจำนวนมาก
   2. เซตจำกัด
    1. เซตที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ทั้งหมด และมีจำนวนที่แน่นอน
    2. เซตที่เท่ากัน
     1. คือเซตที่เท่ากันตั้งแต่สองเซตขึ้นไป และมีสมาชิกในเซตเหมือนกันทุกตัว เขียนแทนด้วย A=B
     2. เซตที่เทียบเท่ากัน
      1. คือเซตที่เท่ากันตั้งแต่สองเซตขึ้นไป และมีจำนวนสมาชิกของเซตเท่ากัน เขียนแทนด้วย A<-->B
      Show full summary Hide full summary

      Similar

      การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
      plaifa sangsooK
      การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
      เชาวรัตน์ เเสงกล้า
      การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
      อุทุมพร ดงหิงษ์
      ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
      jomjam buddee
      เซต
      surasit sadlan
      หลีกเลี่ยงความรุนแรง
      Pawadee Chaiyasa
      ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
      patchara katkong
      ระบบเลขฐาน
      supaporn somparn
      อาเซียน
      Bas Arwut
      แบบทดสอบเรืองเซตต่างๆที่ควรรู้จัก
      kanokporn nunkaew