Please wait - loading…

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ อะไร จากAEC

Description

ผลงานของน.ส พรสวรรค์ ปะติตังโข ชั้นม.4/1 เลขที่15 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอคุณครูกนกพร นันแก้ว

Resource summary

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ อะไร จากAEC
 1. ประชาคมอาเซียนที่จะถือกำเนิดในปี 2558
  1. คนไทย จะได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเราคงอยากทราบ แต่ในชั้นนี้ขอ จำกัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน
   1. ประการแรก ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
    1. มีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก ยังประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น
    2. ประการที่สอง การค้าระหว่าง ไทยกับประเทศอาเซียน จะคล่องและขยาย ตัวมากขึ้น กำแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว
     1. ผู้ผลิตจะส่งสินค้า ไปขายในตลาดนี้และ ขยับขยายธุรกิจของตน ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภค ก็จะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้า จะถูกลง
     2. ประการที่สาม ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน
      1. ซึ่งจะทำให้ไทยกลาย เป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย สามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับจีน และอินเดียในการดึงดูด การลงทุนได้มากขึ้น
      2. ประการที่สี่ความ เป็นประชาคมจะทำให้มีการพัฒนา เครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกัน
       1. เพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน แต่ก็ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่ง
        1. ช่วยให้คนใน อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ ในหลายมิติด้วยกัน
        2. ประการที่ห้า โดยที่ ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่อาเซียน ประเทศไทย
         1. ย่อมได้รับ ประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้น ในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ
          1. จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน จริงอยู่ ประชาคมอาเซียนจะยังผลทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน เป็นรูปธรรมและจับต้องได้
        Show full summary Hide full summary

        Similar

        จำนวนอตรรกยะ
        พรสวรรค์ ปะติตังโข
        Jekyll and Hyde
        elliesussex
        ICT Revision 2014
        11RaceyG
        AS Psychology Unit 1 - Memory
        Asterisked
        Virtue Ethics Edexcel A Level
        fstok
        Health and Social Care
        Kelsey Phillips
        Organic Nomenclature
        mahnoor.gohar
        MCQ practice for research methods, psychology
        Ben Armstrong
        What are assessments and what do they measure?
        mtyler12008
        HEMORRAGIAS - OBST PATOLOGICA
        María José Alvarez Gazzano
        BM 13 - COMENIUS, HERBART, DEWEY, HÖNIGSWALD
        christoph wimmer