ทิศทั้ง 8

jomjam buddee
Mind Map by jomjam buddee, updated more than 1 year ago
jomjam buddee
Created by jomjam buddee almost 5 years ago
37
0

Description

นางสาว เพชรรัตน์ แสนบุดดี เลขที่ 17 ม.4/1 รายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน คุณครู กนกพร นันแก้ว

Resource summary

ทิศทั้ง 8
1 ทิศเหนือ
1.1 อุดร
2 ทิศใต้
2.1 ทักษิณ
3 ทิศตะวันออก
3.1 บูรพา
4 ทิศตะวันตก
4.1 ประจิม
5 ตะวันออกเฉียงเหนือ
5.1 อิสาน
6 ตะวันตกเฉียงเหนือ
6.1 พายัพ
7 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
7.1 หรดี
8 ทิศตะวันออกเฉียงใต้
8.1 อาคเนย์
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว