Please wait - loading…

ความคล้าย

Description

ผลงานของ นายเสกสรรค์ศิริมนตรี ม.4/1 เลขที่ 19 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครู กนกพร นันแก้ว

Resource summary

ความคล้าย
 1. รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
  1. สมบัติของความคล้าย
   1. สมบัติการสะท้อน
    1. สมบ้ติสมมาตร
     1. สมบัติการถ่ายทอด
    2. รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
     1. มีมุมทั้งสามมุมเท่ากัน
     2. การนำไปใช้
      1. ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางได้
       1. โดยเฉพาะระยะทางที่ไม่สามารถวัดได้
        1. หรือยาวมากๆที่ยากต่อการวัด เช่น ความสูงของตึก ความกว้างของแม่น้ำ
        Show full summary Hide full summary

        Similar

        การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
        plaifa sangsooK
        การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
        เชาวรัตน์ เเสงกล้า
        การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
        อุทุมพร ดงหิงษ์
        ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
        jomjam buddee
        เซต
        surasit sadlan
        หลีกเลี่ยงความรุนแรง
        Pawadee Chaiyasa
        ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
        patchara katkong
        ระบบเลขฐาน
        supaporn somparn
        สถิติ
        supatharaporn.1524
        ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
        patchara katkong