การดุลสมการรีดอกซ์

sniper_tam
Mind Map by sniper_tam, updated more than 1 year ago
sniper_tam
Created by sniper_tam over 6 years ago
5149
0

Description

Mind Map on การดุลสมการรีดอกซ์, created by sniper_tam on 11/13/2013.

Resource summary

Enter text here
1 การดุลโดยใช้เลขออกซิเดชัน
1.1 1. หาเลขออกซิเดชันของธาตุหรือไอออนในปฏิก เพื่อให้ทร
2 การดุลโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา
3 การดุลโดยใช้เลขออกซิเดชัน
3.1 1. หาเลขออกซิเดชันของธาตุหรือไอออนในปฏิกิริยา เพื่อให้ทราบตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์
3.2 2. ดุลจำนวนอะตอมและไอออน หาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์
3.3 3. เติมเลขดุลด้านหน้าตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์ เพื่อให้เลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นและลดลงเท่ากัน
3.4 4. ดุลจำนวนอะตอมที่เลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากสารโมเลกุลใหญ๋ก่อน
3.5 5. ตรวจสอบจำนวนอะตอมและผลรวมประจุไฟฟ้า
4 การดุลโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา
4.1 3.1 การดุลครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
4.1.1 1. ดุลจำนวนอะตอมที่ไม่ใช่ O และ H
4.1.2 2. ดุลจำนวนอะตอม O ด้วยการเติมน้ำ
4.1.3 3. ดุลจำนวนอะตอม H ด้วยการเติมโปรตอน
4.1.4 4. ดุลจำนวนประจุไฟฟ้า ด้วยการเติมอิเล็กตรอนในฝั่งซ้ายของสมการ
4.2 3.2 การดุลครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
4.2.1 1. ดุลจำนวนอะตอมที่ไม่ใช่ O และ H
4.2.2 2. ดุลจำนวนอะตอม O ด้วยการเติมน้ำ
4.2.3 3. ดุลจำนวนอะตอม H ด้วยการเติมโปรตอน
4.2.4 4. ดุลจำนวนประจุไฟฟ้า ด้วยการเติมอิเล็กตรอนในฝั่งขวาของสมการ
4.3 1. หาเลขออกซิเดชันของธาตุหรือไอออนในสมการ
4.4 2. แยกสมการออกเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
4.5 4. ดุลจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละครึ่งปฏิกิริยา
4.6 5. รวมสองครึ่งปฏิกิริยาเข้าด้วยกัน
4.7 6. ตรวจสอบจำนวนอะตอมและผลรวมประจุไฟฟ้า
Show full summary Hide full summary

Similar

Unit 1: Government and Politics: The Constitution
LittleLauren:)
Bayonet Charge flashcards
katiehumphrey
Belonging in Jasper Jones and Related Texts
robminiter2
History of Surgery Mind Map
James Copley
Command or Process Words for Essay Writing
Bekki
A-level Maths: Key Differention Formulae
humayun.rana
Biology (B2)
michaaxo
Science Revision - Year 10
Caitlin Kumala
HEMORRAGIAS - OBST PATOLOGICA
María José Alvarez Gazzano
PC_architecture_Final_Preparation
Alisher Kassymov