Please wait - loading…

Sociální práce = plně funkční a silná profese

Description

Vymezení sociální práce.
Nela Kratochvílová
Mind Map by Nela Kratochvílová, updated more than 1 year ago
Nela Kratochvílová
Created by Nela Kratochvílová over 6 years ago
14
0

Resource summary

Sociální práce = plně funkční a silná profese
 1. identifikace ústředního zájmu sociální práce
  1. fungující pro profesi jako celek
   1. korespondující s hodnotami a cíly soc.práce
    1. prakticky dostupný (znalostně, technicky)
     1. dostatečně odlišný od jiných profesí (nezasahovat do nich)
     2. definování povahy problémů a jevů sociální práce
      1. obtížné díky komplexitě a proměnlivosti lidských vztahů (=oblasti zájmu soc. práce)
      2. sociální interakce
       1. způsob popsání task a coping konceptů v praxi= kritický přechod
        1. Coping koncept (koncept zvládání)
         1. Task koncept (koncept úloh)
          1. snaha o rozšíření do ostatních oblastí
           1. pokrok v jedné oblasti - zkoumání individuálních odpovědí jedinců na nemoc
            1. "psychosociální", nastolení duality
             1. první koncepty= nedostačující
              1. pomáhající profese
               1. zlepšovat životní podmínky, avšak orientace na změnu, každá profese dává tomuto pojmu jiný význam
               2. napomáhá fungování společnosti
                1. široký obsah, nenáleží nikomu exkluzivita, navíc mnohoznačný pojem
               3. jednotlivec je osoba funčkní v sociálních vztazích, je ovlivňován okolím
                1. touha po všepojímajícím osobnostně-společnostním fenoménu
                 1. Richmond-klíčové otázky
                  1. Cannon- nesoulad mezi kapacitou jedince a požadavky okolí - přeběhla dobu
                   1. Sheffield- soiciálně rozvíjející účel
                    1. Pray- uvědomování si potencionálu sociální situace
                     1. Hamilton - objektivní a subjektivní realita spolu interagují
                      1. Boehm
                       1. interakční pole (jedinec+okolí)
                        1. zájem a úkol pracovníka soc. práce
                         1. předpoklady, schopnosti jedince k úspěšné interakci
                          1. zlepšování
                          2. sociální zdroje
                           1. správa zdrojů
                       2. postupem času vyplynulo ze zkoumání sociálních dopadů nemocí
                       3. prvotní kocept krize - stěžejní problémy jako úkoly se kterými se je potřeba nějak vypořádat
                        1. prvotní koncept osobnostního růstu jako překonávání konkrétních problémů v jednotlivých životních cyklech
                        2. začal jako popis (pro pacienty) náročný situací
                         1. vytvořen se záměrem prevence duševních poruch
                          1. krátkodobé případy
                           1. zobecnění, task koncept = sociální fenomén popisující kritickou a náročnou situaci, která konfrontuje člověka
                            1. task koncept popisuje a identifikuje požadavky (úlohy), které jsou kladeny na lidi skrze životní situace*, ty vyžadují odpověď
                             1. *jako vyrůstání, vstup do školy, do práce, manželství, tragické události a nemoci
                              1. postoj
                               1. akce
                           2. nastolil otázky s jakými úlohami se musejí lidé potýkat při konkrétních životních situacích - př. propuštění z vězení, či oznámení vážné nemoci
                            1. přivedl pozornost k běžným problémům se kterými se musí lidé potýkat
                            2. jak se lidé s úlohami vypořádávají - typické vzorce chování mnoha (většiny) lidí
                             1. většina trpí stresem
                              1. někteří jsou schopni se s úlohami vypořádat bez nadměrné dezorientace
                               1. někteří selhávají, ale ne kvůli jejich slabosti ale kvůli mezerám v sociálních dovednostech (nedostatek příležitostí se naučit nezbytným schopnostem a odpovídajícímu chování)
                                1. existence programu zaměřeného na doučení těchto dovednosti (deprivované předškolní děti)
                               2. speciální zájem o lidi nezvládající svoji životní situaci - zdůreznění nevědomých vlivů (/dnes také vědomé)
                                1. nadměrné požadavky prostředí vedou k neefektivnímu zvládání a bezmocnosti
                                 1. snažit se umožnit lidem podíl na plánování ovlivňujícím jejich životní podmínky
                                  1. posílí pozitivní interakci s okolím
                                  2. zasazovat se o zmírnění požadavků u masových jevů (chudoba, nedostatek prac. míst, ras. diskriminace)
                                 2. nynější problémy vyrůstají ze zkušeností z dětství (psychosociálního vývinu)
                                  1. v období kritického přechodu je jedinec nejschopnější se s úlohou vypořádat
                                   1. má počátek a konec - jedinec během něco pracuje na "přechodu"
                                    1. zobecnění, práce na přechodu, který je společná pro většinu lidí
                                    2. spojení lidské snahy o zvládání (coping) a požadavků okolí ve vyhovující koncept ->
                                     1. koncept dost široký
                                      1. stimulující zahrnuté myšlení a snahu
                                       1. jasně vymezuje oblast zájmu
                                        1. zároveň nesvazuje
                                        2. lidské zvládání (coping) <-> výměnná rovnováha <-> nároky okolí
                                         1. poznání povahy výměny konkrétních situací
                                          1. vede k možnosti pracovat na této rovnováze
                                           1. práce s okolím
                                            1. práce s jedincem
                                             1. mít na paměti hlavní cíl - růst jedince
                                            2. homeostáza (Cannon)
                                             1. pevné vnitřní nastavení organismu na možné vnější i vnitřní situace
                                              1. je nezbytné v případě náhlé změny která stojí mimo kapacitu jedince
                                             2. nerovnováha ovlivňuje obě strany - otevřený systém
                                              1. zpětná vazba
                                               1. je nástrojem umožňujícím předvídání jevů základě jevů minulých
                                                1. ovlivňuje prostředí i jedince
                                                 1. pozitivní zpětná vazba - zlepšení zvládání úloh, posílení snahy, naplnění potenciálu
                                                  1. negativní zpětná vazba - jedinec může selhat a být horší než kdy předtím
                                               Show full summary Hide full summary

                                               Similar

                                               Introduction to Social Work practice exam
                                               Jessica Auger
                                               Social Policy MidTerm
                                               hsearle1
                                               Carl Rodgers - 19 Propositions
                                               fran.hepburn
                                               Legal Environment of Social Work
                                               Taylor Anderson
                                               Case Study
                                               Alanna Pearson
                                               Substance misusers: practice issues & approaches
                                               l.tobin88
                                               ASWB Practice Test
                                               Shayna Rae
                                               HBSE 1 Exam 1
                                               Alissa West
                                               Social Work Law with Children - Legislation
                                               Alanna Pearson
                                               CBT, Mindfulness and Motivational interviewing
                                               phil s
                                               Wesley
                                               Judit Turzó