ANTIC RÈGIM

albateixidormas99
Mind Map by albateixidormas99, updated more than 1 year ago
albateixidormas99
Created by albateixidormas99 almost 5 years ago
49
0

Description

ANTIC RÈGIM
Tags

Resource summary

ANTIC RÈGIM
1 L'Antic Règim és un sistema social, económic i polític-institucional que es va donar sobretot las països europeus al segleXVII-XVIII
1.1 CARACTERÍSTIQUES
1.1.1 Producció insuficient
1.1.1.1 Característiques
1.1.1.1.1 Formava el 90% de la població
1.1.1.1.2 Agricultura de subsistència
1.1.1.1.3 Monoconrreu
1.1.1.1.4 Tipus d'explotació:
1.1.1.1.4.1 Openfields o camps oberts
1.1.1.1.4.1.1 Monoconrreu
1.1.1.1.4.2 Terres comunals
1.1.1.1.4.2.1 Boscos
1.1.1.1.4.2.2 Pastures
1.1.1.1.5 Ramaderia: dietes pobres en carn i llet
1.1.1.2 Conseqüències
1.1.1.2.1 Malalties i epidèmies
1.1.1.2.2 Revoltes de pa
1.1.1.2.3 Crisis demogràfiques
1.1.2 Població estancada
1.1.2.1 Mortalitat elevada
1.1.2.2 Natalitat elevada
1.1.2.3 Esperança de vida baixa
1.1.2.4 Malalties i epidèmies
1.1.2.5 Taxa de fecunditat elevada
1.1.2.6 Crisis demogràfiques
1.1.3 Industria i Manufactura
1.1.3.1 Gremis que controlaven l'economia i la producció
1.1.3.1.1 DOMESTIC SYSTEM XVI-XVII
1.1.3.2 Manufactura XVII: Producció de productes de luxe a un preu molt baix
1.1.4 Infraestructures i transport
1.1.4.1 Escassa xarxa de transports i medis molt rudimentaris
1.1.4.2 S'utilitzaven els carros i diligència
1.1.4.3 Trajectes molt llargs
1.1.4.4 Camins en molt mal estat
1.1.4.5 Per la nevagació marítima s'utilitzaven vaixells de vela
1.1.4.6 Navegació marítima i fluvial poc desenvolupada
1.1.5 Drets senyorials
1.1.5.1 Prestacions i rentes que rebien els senyors pel domini de les seves terres
1.1.5.1.1 Dret econòmic
1.1.5.1.1.1 Pel treball del pagès que paga amb un % de la collita
1.1.5.1.1.2 Taxes per l'ús de les eines, molins, explotació de boscos...
1.1.5.1.2 Dret Jurisdiccional
1.1.5.1.2.1 Regalies
1.1.5.1.2.2 Cobrar peatges de pas, ponts, camins...
1.1.5.1.3 Els pagesos feien front als tributs de l'esglèsia
1.1.5.1.3.1 Delme
1.1.5.1.3.1.1 (Entregar part de la collita pel menteniment del clero)
1.1.6 La Propietat de la terra
1.1.6.1 L'Economia de l'Antic Règim es basava en l'agricultura
1.1.6.2 Propietats vinculades a
1.1.6.2.1 Senyor nobiliari
1.1.6.2.2 Esglèsia
1.1.6.2.3 Municipi
1.1.6.2.4 Corona
1.1.6.2.5 Podien explotar-la però NO vendre-la
1.1.6.3 Tipus de senyories
1.1.6.3.1 Territorial
1.1.6.3.1.1 Terres en mans del senyor feudal o eclesiàstic
1.1.6.3.2 Parcel·les o masos
1.1.6.3.2.1 Lliures o Serfs en usdefruit
1.1.7 Societat estamental
1.1.7.1 Privilegiats
1.1.7.1.1 3% de la població. Clero i Noblesa
1.1.7.1.2 Tenen drets
1.1.7.1.3 No pagaven impostos
1.1.7.1.4 Poder polític, econòmic...
1.1.7.2 No-Privilegiats
1.1.7.2.1 90% de la població. Burgesos, paseos,...
1.1.7.2.2 No tenen drets
1.1.7.2.2.1 Submesos al Senyor feudal
1.1.7.2.2.1.1 Paguen impostos
1.1.7.2.2.1.1.1 No participación política
1.1.8 El comerç
1.1.8.1 Fins el segle XV comerç poc desenvolupat
1.1.8.2 A partir del segle XVI
1.1.8.2.1 Augment del comerç comercial a causa de grans descobriments demogràfics
1.1.8.2.2 Comerç triangular (Àfrica, Europa, Àsia)
1.1.8.2.3 Necessitat de capital i mecansime de crèdit
1.1.8.2.4 Desenvolupament de les companyies de comerç i de les insistucions financeres (bancs)
1.1.9 Monarquia de dret diví
1.1.9.1 Monarquia abosluta de dret diví
1.1.9.2 L'autoritat del rei venia designada per Déu
1.1.9.3 Consell d'estat
1.1.9.4 Governadors
1.1.9.5 Intendents
1.1.9.6 Funcionaris
1.1.9.7 Buròcrates
1.1.9.8 PODER
1.1.9.8.1 Legislatiu
1.1.9.8.2 Executiu
1.1.9.8.3 Judicial
1.1.9.9 Els perlaments limitaven el poder del rei, però els Monarques absoluts el van marginar
1.1.10 Crisi de l'Antic Règim: Il·lustració
1.1.10.1 Moviment intel·lectual difós a Europa durant el S.XVIII que varen influenciar molt en la revolucíó Americana i Francesa
1.1.10.2 Característiques generals
1.1.10.2.1 Introdueixen el mètode científic (Newton)
1.1.10.2.2 Es critica el sistema absolutiste (Locke)
1.1.10.2.3 Fa absoluta la raó
1.1.10.2.4 Nova doctrina política
1.1.10.2.4.1 Liberalisme
1.1.10.2.4.1.1 Montesquieu
Show full summary Hide full summary

Similar

IL·LUSTRACIÓ
Laura Pulido Tor
PROCÉS DE L'AGRICULTURA, LA INDÚSTRIA, ELS TRANSPORTS I LES COMUNICACIONS
nabila lanuza hamdi
El segle XVIII. La crisi de l'antic règim
Lara Chumi
Antic Règim
Júlia Sánchez4142
Ciris de l'antic règim
Ayda Pi Pe
El segle XVIII. La crisi de l'antic règim
Foix Xianying Güell Sabaté
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
ESTEFANI YAJAIRA AMAYA MENDOZA
Mapa Conceptual
Brisa Jimenez Robles
Gobierno de Vicente Fox Quezada
Guillermo Romero