Please wait - loading…

L'ART

Description

Mapa conceptual tema !
gersonzambrano
Mind Map by gersonzambrano, updated more than 1 year ago
gersonzambrano
Created by gersonzambrano over 6 years ago
4
0

Resource summary

L'ART

Annotations:

 • L'art és una activitat creativa, individual o col·lectiva, que utilitza elements materials per expressar la realitat, les emocions i les idees. És per tant, l'expressió per mitjà de la qual l'ésser humà manifesta la seva tendència natural cap a la bella i les seves percepcions de les coses.
 • Les belles arts s'han classificat tradicionalment en: - Arts majors: arquitectura, escultura, pintura/ dibuix, gravat, mosaic - Arts menors: miniatura, orfebreria, tapís, ceràmica, vidre, mobiliari  Des del punt de vista de l'estudi, avui no solament es valoren les manifestacions artístiques tradicionals sinó també les d'aparició recent com el "videoart" i el "computer art".
 1. L'URBANISME

  Annotations:

  • L'urbanisme es defineix com la disciplina que estudia la configuració de les diverses tipologies arquitectòniques, monumentals i paisatgístiques en l'espai.
  1. Puntual

   Annotations:

   • L'urbanisme puntual es defineix per les places i els petits o grans espais públics creats a les ciutats amb una formulació que determina l'ordre de l'espai urbà circumdat.
   1. De ciutat

    Annotations:

    • L'urbanisme de ciutat és un concepte més global, que busca de relacionar el traçat urbà d'una manera coherent creant una xarxa de carrers intercomunicats.
    1. De paisatge

     Annotations:

     • L'urbanisme de paisatge o de jardins, es una organització coherent d'uns espais complementaris d'una vil·la, un palau o un castell, o com a parcs urbans, dintre de la ciutat.
    2. L'ARQUITECTURA

     Annotations:

     • L'arquitectura es defineix comunament com l'art de projectar i construir edificis o espais per a l'ús de les persones, i és considerada com a art pel fet que comporta una voluntat estètica.
     • Des de les primeres construccions arquitectòniques fins als edificis moderns, l'arquitectura s'ha basat en tres principis: - Fermesa: solidesa constructiva i resistència als agents erosius. - Utilitat: complir amb la seva finalitat. - Elegància: tenir harmonia i belleza
     1. Civil

      Annotations:

      • - Arquitectura domèstica - Arquitectura lúdica - Arquitectura institucional - Arquitectura commemorativa - Arquitectura comercial - Arquitectura d'infraestructures
      1. Religiosa

       Annotations:

       • L'arquitectura religiosa està destinada principalment al culte i té l'expressió més genuïna en els temples.
       1. Elements
        1. Estructurals

         Annotations:

         • Globalment, l'arquitectura té dos elements estructurals essencials: l'espai interior i l'espai exterior o volum; també té un tercer element més superficial: l'ornamentació. 
         1. Materials

          Annotations:

          • En arquitectura els materials arquitectònics fan dues funcions: - Constructiva: fang cuit, fusta, pedra, ferro, acer, vidre... - Ornamental: estuc, emblanquinats o eixalbats, guixos, mosaics...
          1. Tècnics

           Annotations:

           • Elements sostenidors: - Mur - Columnes, pilars i pilastres - Contraforts o estreps - Peu dret - Cariàtides i els atlants Elements sostinguts:  - Llinda - Arc - Cobertes planes o arquitravades - Cobertes corbades o de volta - Volta - Cúpula
         2. LA PLÀSTICA

          Annotations:

          • La plàstica o arts de la imatge, engloba totes les manifestacions pictòriques i escultòriques
          1. L'ESCULTURA

           Annotations:

           • Consta de tres parts: - Modelatge: l'artista dóna forma a una imatge amb els dits i amb diverses eines, prenent com a base materials mal·leables com la cera, el guix o l'argila. - Tallat: consisteix a llevar i rebaixar material d'un bloc de pedra, marbre o fusta. - Buidatge: tècnica escultòrica per mitjà de la qual s'obté un motlle a partir d'un model realitzat prèviament en cera o amb un altre material mal·leable.
           1. Materials

            Annotations:

            • Marbre, alabastre, granit, fustes... Al segle XX s'ha incorporat l'acer inoxidable, el formigó , el ferro...
            1. Instruments

             Annotations:

             • - Desbastat - Cisells - Gúbies - Allisat
             1. Forma
              1. Ple volum

               Annotations:

               • Té dues formulacions en relació amb l'espectador: - Unifacialitat: un únic punt de vista òptim frontal - Multifacialitat: multiplicitat de punts de vista òptims
               1. Relleu

                Annotations:

                • El relleu és la forma d'escultura que s'acosta més a la pintura, però no fa servir el dibuix i el color, sinó els diversos tipus de relleu per aconseguir perspectiva i profunditat en la representació. 
                • L'alt relleu ve a ser una escultura gairebé exempta, que sobresurt més de la meitat del seu volum, mentre que en el mig relleu només sobresurt la meitat de la figura i el baix relleu té un gruix inferior a mitja figura. 
              2. LA PINTURA

               Annotations:

               • La pintura és la manifestació artística que el públic coneix més bé, tot i que el procés d'elaboració pictòrica és complex. En la majoria de casos es parteix de diversos dibuixos, esbossos i estudis que permeten al pintor una primera aproximació a l'obra definitiva.
               1. Instruments

                Annotations:

                • Tradicionalment són tres: - Paleta - Pinzell - Espàtula Les eines del dibuixant són el llapis i la ploma.
                1. Suports

                 Annotations:

                 • - Art parietal: parets  - Taula: fusta - Llenç: tela - Pintura mural: mur
                 1. Tècniques
                  1. Fresc

                   Annotations:

                   • És la modalitat més usual de la pintura mural. Es realitza sobre un arrebossat de calç fresc que serveix de suport per als diversos pigments dissolts en aigua.
                   1. Tremp

                    Annotations:

                    • Utilitzada inicialment com a pintura mural. Generalment és rovell d'ou barrejat amb làtex de brot de figuera i aigua.
                    1. Oli

                     Annotations:

                     • La tècnica d'oli sobre taula o sobre llenç, consisteix en una barreja de pigments amb oli, generalment de llinassa o de nou.
                     1. Aquarel·la

                      Annotations:

                      • Només fa servir colors transparents i lleugers, aglutinats amb goma aràbiga, sense utilització del blanc.
                      1. Guaix o aiguada

                       Annotations:

                       • És semblant a l'aquarel·la. Consisteix en la utilització de colors opacs, una mica pastosos, i l'ús del blanc. 
                       1. Encàustica

                        Annotations:

                        • És una preparació de colors diluïts en cera fosa, que fa d'aglutinant.
                      2. EL DIBUIX

                       Annotations:

                       • El dibuix és generalment la fase prèvia de la realització artística. Segons la tècnica utilitzada, les composicions sobre paper tenen denominacions diferents. Les més comunes són el dibuix a llapis, el dibuix a tinta, el carbó i la sanguina. També cal afegir: - El pastel: és una tècnica que s'executa en sec. El pigment utilitzat es mol amb un aglutinant a base de color i es conforma en barretes cilíndriques.  - La cera: és més grassa i consisteix en una barreja de colors amb cera líquida.
                       1. EL GRAVAT

                        Annotations:

                        • Una de les característiques més rellevants es la seriació, és a dir. la possibilitat de ser reproduït més d'una vegada. La imatge que s'ha de gravar tindrà com a suport el paper i de vegades la tela. Per estampar el dibuix es fa servir una premsa.
                        1. Mètodes

                         Annotations:

                         • - Impressió en relleu o xilografia - Impressió en buit o gravat al buit - Impressió planogràfica o litografia - Impressió a partir d plantilla o serigrafia - Esgrafiat
                         1. Tipus
                          1. De creació

                           Annotations:

                           • Crea una obra original que després serà reproduïda un nombre de vegades variable, segons la tècnica elegida. 
                           1. De traducció

                            Annotations:

                            • Com la fotografia moderna, una pintura, una escultura, una arquitectura, etc.
                          2. ALTRES TIPOLOGIES ARTÍSTIQUES
                           1. Miniatura

                            Annotations:

                            • Es coneix també com a art d'il·luminació. És, en realitat, una pintura al tremp de petites dimensions, feta sobre un pergamí o un paper, que s'utilitza per decorar manuscrits. 
                            1. Vitrall

                             Annotations:

                             • El vitrall o vidriera de colors es treballa a la manera d'un mosaic damunt un dibuix previ. 
                             1. Mosaic

                              Annotations:

                              • S'utilitza com a paviment o per adornar murs. Es compon de tessel·les, peces petites de pedra, marbre, granit, etc. Segons la mida i la regularitat de les peces es classifiquen en tres grups: - Opus sectile: tessel·les grans  - Opus tessellatum: peces més regulars que les anteriors - Opus vermiculatum: tessel·les petites i de formes diverses
                              1. Ceràmica

                               Annotations:

                               • Abraça la llarga gamma de productes que s'obtenen modelant masses d'argila i altres terres.  - Ceràmiques poroses: terracuita, pisa - Ceràmiques impermeables: gres, porcellana
                              2. L'ART EN LA CULTURA DE MASSES

                               Annotations:

                               • Des de finals del segle XIX s'han desenvolupat noves formes d'expressió que els artistes han explorat amb resultats sorprenents. - Fotografia - Cinema - Cartell - Còmic - Vídeo i noves tecnologies
                               1. ANÀLISIS DE L'OBRA D'ART
                                1. Urbanisme

                                 Annotations:

                                 • En l'anàlisi de l'obra urbanística cal considerar: la trama urbana i la seva relació amb l'arquitectura, i els monuments en el conjunt del paisatge de la ciutat o del territori.
                                 1. Arquitectura

                                  Annotations:

                                  • En l'arquitectura una vegada determinada la situació cronològica i estilística, s'analitzen les tres vistes fonamentals: - Façana - Planta - Alçat
                                  1. Escultura

                                   Annotations:

                                   • Anàlisi formal:  - Identificar si l'obra escultòrica és unifacial o multifacial.  - Definir el tipus de cromatisme. - Identificar elements afegits. - Destacar la tipologia 
                                   • Anàlisi conceptual: serveix per comprendre el significat de l'escultura. - Descobrir temàtica - Conèixer fonts literàries  - Identificar funció
                                   • Anàlisi tècnica: - Materials - Bloc únic o diversos blocs - Relació amb altres obres de l'autor - Identificació de coincidències o diferències amb altres escultures
                                   1. Pintura

                                    Annotations:

                                    • Anàlisi formal: - Composició - Llum
                                    • Anàlisi conceptual: - Tema - Fonts literàries  - Iconografia - Funció
                                    • Anàlisi tècnica: - Tècnica utilitzada per l'artista - Suport  - Situació de l'obra pictòrica - Relacions amb altres obres coetànies
                                   2. Procés creador: idea i realització

                                    Annotations:

                                    • El procés creador té dues fases: la idea i la realització. Totes dues poden ser fetes per un mateix individu, malgrat que de vegades la idea pot ser obra d'algú que no intervé directament en la realització pràctica.
                                    1. Procés artístic
                                     1. Components

                                      Annotations:

                                      • S'han de tenir en compte l'emissor  o artista de l'obra d'art, i el receptor o client d'aquesta. 
                                      1. Anàlisis

                                       Annotations:

                                       • Per comprendre una obra artística, s'ha d'analitzar des de dos punts de vista: el formal o plàstic i el de contingut o significat. 
                                       1. Finalitat

                                        Annotations:

                                        • Al llarg de la història els artistes han cercat la bellesa i la perfecció. En el període romàntic la fi es una altra, els artistes cerquen la provocació, la controvèrsia, la crítica i fins i tot, el rebuig de determinats sectors.
                                       2. Art abstracte

                                        Annotations:

                                        • Ha ajudat a comprendre la forma per damunt del simple reconeixement de l'objecte, i ha fet evident que una pintura o una escultura no es bona o dolenta pel tema representat, sinó per la perfecta adequació plàstica al contingut. 
                                        1. Museus

                                         Annotations:

                                         • Els museus són llocs destinats a conservar, exposar, divulgar i estudiar obres d'art.
                                         1. Públics

                                          Annotations:

                                          • Els museus públics s'inicien cap al final del segle XVIII, gairebé tots com a resultat de la donació de les col·leccions d'art de les monarquies.
                                          1. Privats

                                           Annotations:

                                           • Els museus privats van lligats a les col·leccions particulars i als artistes mateixos.
                                          Show full summary Hide full summary

                                          Similar

                                          ¿Cuánto sabes de arte?
                                          La Cámara del arte
                                          Obras más importantes de Vladimir Kush
                                          La Cámara del arte
                                          ¿De qué artista se trata?
                                          La Cámara del arte
                                          ¿Dónde se encuentran expuestas estas obras?
                                          La Cámara del arte
                                          2n SOC UD3. Art Gòtic
                                          Àlex Lluch
                                          2n ESO UD1. Socials: Cultura i art islàmics
                                          Àlex Lluch
                                          Le temps s'envole
                                          maudetcatherine
                                          ¿Cuánto sabes sobre Antoni Gaudí?
                                          La Cámara del arte
                                          Using GoConqr to teach Art
                                          Liliana López Esquivel
                                          Ancient Middle East Art
                                          Diego Paez
                                          Obras más importantes de Frida Kahlo
                                          La Cámara del arte