Cèl.lules Eucariotes

lauramartinez060
Mind Map by lauramartinez060, updated more than 1 year ago
lauramartinez060
Created by lauramartinez060 over 4 years ago
1
0

Description

Mapa mental biologia
Tags

Resource summary

Cèl.lules Eucariotes
1 Què es una cèl.lula?
1.1 És la unitat bàsica a partir de la qual es formen tots els èssers vius
2 Què tenen en comú totes les cèl.lules?
2.1 Membrana cèl.lular o plasmàtica
2.1.1 Capa fina que embolcalla la cèl.lula
2.2 Citoplasma cel.lular
2.2.1 És el contingut de la cèl.lula
2.3 Nucli cel.lular
2.3.1 És l'estructura més gran i que millor s'aprecia
3 Què conté el citoplasma?
3.1 Principals estructures cel.lulars.
3.1.1 Vacúols
3.1.2 Aparell de Golgi
3.1.3 Retricle Endoplasmàtic
3.1.3.1 Rugós
3.1.3.2 Llis
3.1.4 Lisosomes
3.1.5 Mitocondris
3.1.6 Citoesquelet
3.1.7 Centriols
3.1.8 Ribosomes
4 Què hi ha a l'interior del nucli
4.1 Els Nuclèols
4.1.1 Són unes zones del nucli,de forma esfèrica,en els quals es fabriquen els ribosomes que després passen al citoplasma.
4.2 La cromatina
4.2.1 Està constituida per un conjuntd de filaments molt llargs,que s'amunteguen a l'interior del nucli.
Show full summary Hide full summary

Similar

SMART TV Informática 2
Iván Andrés
SMART TV
Iván Andrés
SMART TV
Iván Andrés
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
María del Rosario Carlos Isidro
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
María del Rosario Carlos Isidro
Programas gubernamentales de Apoyo al sector empresarial
LILIANA WANDA CARBAJAL ILLA
Programas gubernamentales de Apoyo al sector empresarial
josue lopez
FINAL Programas gubernamentales de Apoyo al sector empresarial
josue lopez
MAPA MENTAL SERVICIO AL CLIENTE
Belfit Silva
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MARKETING
Juan Carlos Pimiento Lancheros
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MARKETING
belen garcia romeu