ESTADÍSTICA 3ESOC (grup3 Alba Beltran, Laia Freixinet, Miquel Gort i ALvaro Laplana)

Alv Lapl
Mind Map by Alv Lapl, updated more than 1 year ago
Alv Lapl
Created by Alv Lapl over 6 years ago
25
0

Description

Laia Freixinet, Alba Beltran, Miquel Gort i Àlvaro Laplana

Resource summary

ESTADÍSTICA 3ESOC (grup3 Alba Beltran, Laia Freixinet, Miquel Gort i ALvaro Laplana)
 1. CONCEPTES BÀSICS
  1. POBLACIÓ I MOSTRA
   1. Població
    1. És el conjunt de tots els elements als que es somet l'estudi
    2. Exemple
     1. Enquestem a 10 persones de 3ESO B de Maristes Montserrat
      1. població: 3ESOB
       1. mostra: les 10
      2. Mostra
       1. És el conjunt representatiu de la població de referencia
      3. VARIABLES ESTADÍSTIQUES
       1. És la característica que s'estudia en un població
        1. tipus
         1. qualitatives (no númeriques)
          1. Nominal
           1. sense ordre
           2. Ordinal
            1. amb un ordre
           3. quantitatives (númeriques).
            1. Continues
             1. prenen qualsevol valor de les dades
             2. Discretes
              1. numero determinat de valors
            2. exemple
             1. pes, alçada, vots, temperatura mitjana,...
           4. FREQÜENCIES I TAULES
            1. FREQÜENCIES
             1. tipus
              1. absoluta
               1. nombre de vegades que es repeteix la dada
               2. relativa
                1. quocient entre f.absoluta i total de dades
                2. acumulada
                 1. És la suma de les f. rel. o abs. de tots els valors
                3. exemple
                 1. a partir de la imatge
                  1. f.absoluta
                   1. roig: 2 negre.3 groc:4 blau:6 N:15
                   2. f.relativa
                    1. roig: 0,13 negre: 0,2 groc: 0,26 blau: 0,4 N: 0,99
                    2. f.acumulada
                     1. absoluta
                      1. roig: 2 negre: 5 groc: 9 blau: 15
                      2. relativa
                       1. roig: 0,13 negre: 0,33 groc: 0,59 blau: 0,99
                   3. TAULES
                    1. Serveixen per organitzar les dades i comprendre-les millor
                   4. GRÀFICS ESTADÍSTICS
                    1. TIPUS
                     1. Diagrama de sectors
                      1. Diagrama de barres
                       1. Histograma
                        1. Polígon de freqüències
                         1. pictogrames
                          1. cartogrames
                           1. piramides de població
                           2. DEFINICIÓ
                            1. És un gràfic que serveixen per representar fàcilment les dades.
                           3. MESURES
                            1. CENTRALITZACIÓ
                             1. MODA
                              1. Valor amb més freqüència absoluta
                              2. MEDIANA
                               1. Valor que està al lloc central
                               2. MITJANA
                                1. Valor del resultat de sumar tots els valors i dividir-los pel nombre de dades
                                2. EXEMPLE
                                 1. 12 ANYS: 5persones 14ANYS: 3persones 16ANYS:7persones
                                  1. Mitjana:(5+3+7)/3=5
                                   1. Moda: 16ANYS
                                    1. MEDIANA: 12,12,12,12,12,14,14,14,16,16,16,16,16,16,16=14
                                  2. POSICIÓ
                                   1. QUARTILS
                                    1. Tres valors que divideixen un conjunt de dades en 4 parts. Són el 25% 50% i 75% de les dades
                                    2. DECILS
                                     1. Nou valors que divideixen les dades en 10 parts. Són el 10%, 20% 30% fisn a 90%
                                     2. PERCENTILS
                                      1. Són els 99 valors que divideixen les dades en 100 parts. Són 1%, 2%, 3% fins a 99%
                                     3. DISPERSIÓ
                                      1. RANG
                                       1. Diferència entre major valor i el mínim.
                                       2. DESVIACIÓ RESPECTE A LA MITJA
                                        1. Diferència entre cada valor (xi) i la mitjana
                                        2. DESVIACIÓ MITJA
                                         1. Mitjana dels valors de les desviacions
                                         2. VARIANCIA
                                          1. Mitjana dels valors de les desvacions al quadrat
                                          2. DESVIACIÓ TÍPICA
                                           1. Arrel quadrada de la variancia
                                         Show full summary Hide full summary

                                         Similar

                                         MAPA MENTAL ESTADISTICA
                                         fidel451
                                         Ecuaciones Estadísticas
                                         Diego Santos
                                         Cuestionarios de Probabilidad y Estadistica
                                         Saddy Jair Aragon Pimentel
                                         BIOESTADISTICA
                                         Ad Card
                                         GRAFICOS EN ESTADISTICAS
                                         Adriana Cortes Barbosa
                                         Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
                                         Fernando Henao Castaño
                                         Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
                                         Olga sofia Gonzalez
                                         PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
                                         Edison Andres Pinto Forero
                                         METODOS PROBABILISTICOS
                                         duvan heavy
                                         MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
                                         Yumary Lima Ruiz
                                         Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
                                         bruceepz