ESTADÍSTICA - GRUP 1 4t C

pauboschalfocea
Mind Map by pauboschalfocea, updated more than 1 year ago
pauboschalfocea
Created by pauboschalfocea almost 5 years ago
4
0

Description

Mapa mental grup 1 Pau Bosch Daniela Perez Pau Arbonés Mar Arqué

Resource summary

ESTADÍSTICA - GRUP 1 4t C
1 Conceptes bàsics
1.1 Població
1.1.1 Conjunt d'elements
1.2 Variables estadístiques
1.2.1 Característiques dels individus de la població
1.3 Mostra
1.3.1 Conjunt representatiu de la població
2 Freqüències i taules
2.1 Freqüència
2.1.1 Les freqüències són les dades recollides d’enquestes o altres medis de la població.
2.1.1.1 Tipus
2.1.1.1.1 absoluta
2.1.1.1.1.1
2.1.1.1.2 relativa
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.3 absoluta acumulada
2.1.1.1.3.1
2.1.1.1.4 relativa acumulada
2.1.1.1.4.1
2.2 Taules
2.2.1 Per a la seva construcció ha de ser una taula amb les diverses freqüències que hi ha recollides en ella
3 Gràfics estadístics
3.1 És la forma que es presenten les dades recollides en una gràfica
3.2
3.3
3.4
4 Mesures de centralització
4.1 Ens indiquen en quin valor es centren les dades.
4.1.1 Mitjana aritmètica
4.1.1.1 És el valor obtingut al sumar totes les dades i dividir-les entre el total de dades.
4.1.1.1.1
4.1.2 Mitjana
4.1.2.1 És el valor que ocupa el lloc central de les dades ordenades de menor a major
4.1.2.1.1 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6 Me = 5
4.1.3 Moda
4.1.3.1 És el valor amb major freqüència absoluta.
4.1.3.1.1 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 Mo = 4
5 Mesures de posició
5.1 Divideixen les dades en diferents grups amb el mateix nombre d'individus
5.1.1 Quartils
5.1.1.1 Divideixen les dades en quatre parts iguals.
5.1.2 Percentils
5.1.2.1 Divideixen les dades en cent parts iguals.
5.1.3 Decils
5.1.3.1 Divideixen les dades en deu parts iguals.
6 Mesures de dispersió
6.1 Ens informen de quant s'allunyen les dades de la distribució feta
6.1.1 Desviació típica
6.1.1.1 És l'arrel quadrada de la variança.
6.1.2 Desviació mitjana
6.1.2.1 És la diferència en valor absolut entre cada valor de la variable estadística i la mitjana aritmètica.
6.1.3 Variança
6.1.3.1 És la mitjana aritmètica al quadrat de les desviacions respecte a la mitjana
6.1.4 Recorregut
6.1.4.1 És la diferència entre el major i el menor de les dades.
7 Es tracta del recompte, ordenació i classificació de les dades recollides a partir d'unes observacions.
Show full summary Hide full summary

Similar

BIOESTADISTICA
Ad Card
ESTADÍSTICA
yocristina.2000
ESTADÍSTICA
adriaespasa
PROVA
mcgarau18
ESTADÍSTICA
pauporta
Conceptos de estadística y probabilidad
Diego Santos
PRUEBAS ESTADÍSTICA GRADO ONCE
jennydaza28
Conceptos de estadística y probabilidad
willian aguilar
7 Técnicas para Aprender Matemáticas
Francisco Castro
Las Matemáticas
maya velasquez