ESTADÍSTICA GRUP 3 - 4t C

Mag Adriaco
Mind Map by Mag Adriaco, updated more than 1 year ago
Mag Adriaco
Created by Mag Adriaco over 6 years ago
5
0

Description

Mapa mental grup 3 Adrià Codina David Escudero Montserrat Boixadera Mireia Gómez

Resource summary

ESTADÍSTICA GRUP 3 - 4t C
 1. Població
  1. Conjunt de persones sobre la que es fa un estudi estadístic.
  2. Mostra
   1. Subconjunt de la població sobre la que es fa un estudi estadístic.
   2. Variables estaístiques
    1. Característica a estudiar en una població.
     1. Quantitatives
      1. Característiques que es poden expressar numèricament
       1. Discretes
        1. Aquelles que poden prendre un nombre finit de valors,
        2. Contínues
         1. Aquelles que poden prendre qualsevol valor d’un interval.
       2. Qualitatives
        1. Característiques que no es poden mesurar amb números.
      2. Taules i Freqüències
       1. La distribució de les dades, suposa la creació d'una taula de freqüències.
        1. La Freqüència Absoluta (FA)
         1. Nombre de vegades que apareix un valor.
         2. La Freqüència Relativa
          1. Resultat de dividir la FA d'un valor entre el nombre total de dades.
          2. La Freqüència Acumulada (FAC)
           1. Suma de FA de tots els valors iguals o inferiors al valor considerat.
           2. Freqüència Relativa Absoluta
            1. Resultat de dividir la FAC entre el nombre total de dades.
            2. La freqüència és el nombre de vegades que es repeteix un fet. representa per Ni.
           3. Gràfics Estadístics
            1. Representació de les dades en un gràfic que dóna una visió global del resultat de l’estudi.
             1. GRÀFIC DE BARRES
              1. DIAGRAMA DE SECTORS
               1. GRÀFIC LINEAL
                1. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ
               2. MESURES DE CENTRALITZACIÓ
                1. Valors que informen sobre el valor central al voltant del qual es distribueixen les dades.
                 1. La Mitjana
                  1. La Mitjana Aritmètica
                   1. La Moda
                  2. MESURES DE DISPERSIÓ
                   1. Mesuren la dispersió de les dades respecte algun punt, normalment d’una mesura de tendència central com la MA.
                   2. MESURES DE POSICIÓ
                    1. Divideixen un conjunt de dades en grups amb el mateix nombre d’individus.
                     1. Quartils
                      1. Són tres valors que divideixen un conjunt de dades en quatre parts iguals.
                      2. Decils
                       1. Són nou valors que divideixen el conjunt en deu parts iguals.
                       2. Percentils
                        1. Són 99 valors que divideixen el conjunt en deu parts iguals.
                      Show full summary Hide full summary

                      Similar

                      BIOESTADISTICA
                      Ad Card
                      ESTADÍSTICA grup 5 4t ESO C
                      vay.2000.lleida
                      Estadística GRUP 2 - 4t C
                      carmen22cat
                      ESTADÍSTICA GRUP 4 4ESOC
                      sergicazcarro
                      Conceptos de estadística y probabilidad
                      Diego Santos
                      PRUEBAS ESTADÍSTICA GRADO ONCE
                      jennydaza28
                      Medidas estadísticas univariantes
                      Edgar Mauricio Londoño Rodríguez
                      Medidas de tendencia central
                      jojabravo
                      Medidas de la Estadística Descriptiva
                      Humberto Lopez Tepox
                      Determina si las siguientes variables son cualitativas o cuantitativas
                      mileon19
                      PRUEBAS DE ESTADÍSTICA GRADO SEXTO
                      jennydaza28