Please wait - loading…

ESTADÍSTICA 4t C, Grup 7

Description

Núria Vallverdú Andreu Torres Bárbara Ropero
Bárbara Ropero
Mind Map by Bárbara Ropero, updated more than 1 year ago
Bárbara Ropero
Created by Bárbara Ropero over 6 years ago
12
0

Resource summary

ESTADÍSTICA 4t C, Grup 7
 1. conceptes bàsics
  1. Població
   1. conjunt d'individus, amb alguna característica comú als que es fa un estudi
   2. Mostra
    1. mostra és un subconjunt de la població
   3. Variables d'estadística
    1. qualitatives
     1. no apareixen en forma numèrica sino com una categoria
     2. quantitatives
      1. poden expressar-se numèricament
       1. discretes
        1. poden prendre un nombre finit de valors.
        2. contínues
         1. poden prendre qualsevol valor d'un interval
      2. Freqüències i taules
       1. Freqüència absoluta
        1. nombre de vegades que passa una variable estadística
        2. Frequència relativa
         1. s'obté dividint els valors de la freqüència absoluta pel nombre total d'alumnes enquestats
         2. Els percentatges
          1. Multiplicant la freqüència relativa per 100 obtindràs aquest valor
         3. Gràfics estadístics
          1. Els gràfics estadístics ens donen una visió global de les dades representades i, segons com estigui fet el gràfic, podem treure impressions força diferents.
          2. Mesures
           1. Centralització
            1. Un conjunt N d'observacions, N nombres, pot ser que per si sol no ens digui res
             1. Mitjana
              1. La suma dels N nombres dividida entre N
              2. Moda
               1. Si una observació es repeteix més que qualsevol altra serà considerada la moda d'aquestes dades
               2. Mediana
                1. El nombre tal que la meitat de les observacions són més grans que si mateix i l'altra meitat menors.
              3. Posició
               1. Divideixen un conjunt de dades en grups amb el mateix nombre d’individus
                1. Quartils
                 1. Són tres valors que divideixen un conjunt de dades en quatre parts iguals.
                 2. Decils
                  1. Són nou valors que divideixen el conjunt en deu parts iguals.
                  2. Percentils
                   1. Són 99 valors que divideixen el conjunt en deu parts iguals.
                 3. Dispersió
                  1. Recorregut
                   1. diferència entre la major i la menor de les dades.
                   2. Variància
                    1. La mitjana aritmètica dels quadrats de les diferències de les dades amb la mitjana
                    2. Desviació típica
                     1. L'arrel quadrada positiva de la variància.
                   Show full summary Hide full summary

                   Similar

                   MAPA MENTAL ESTADISTICA
                   fidel451
                   Ecuaciones Estadísticas
                   Diego Santos
                   Cuestionarios de Probabilidad y Estadistica
                   Saddy Jair Aragon Pimentel
                   GRAFICOS EN ESTADISTICAS
                   Adriana Cortes Barbosa
                   Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
                   Fernando Henao Castaño
                   Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
                   Olga sofia Gonzalez
                   PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
                   Edison Andres Pinto Forero
                   METODOS PROBABILISTICOS
                   duvan heavy
                   MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
                   Yumary Lima Ruiz
                   Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
                   bruceepz
                   Examen Estadistica 1
                   ysolmanuela perez