INTERVJUU.

1 2
Mind Map by 1 2, updated more than 1 year ago
1 2
Created by 1 2 over 4 years ago
6
0

Description

Intervjuu mõistekaart
Tags

Resource summary

INTERVJUU.
1 MIINUSED
1.1 aeganõudev
1.2 nõuab läbiviialt häid sotsiaalseid oskusi
1.3 eeldab kavandamist
2 PLUSSID
2.1 võimalus lisaküsimusteks
2.2 võimalus küsimuste täpsustamiseks
2.3 vastuste tõlgendamisel rohkem võimalus
2.4 hiljem on võimalik intervjueeritavat hõlpsasti kätte saada
3 LIIGID
3.1 TEEMAINTERVJUU
3.1.1 ankeet- ja avatud intervjuu vahevorm
3.1.2 intervjuu alateemad varem teada
3.1.3 küsimusi pole eelnevalt sõnastatud
3.2 ANKEETINTERVJUU
3.2.1 lihtne läbi viia
3.2.2 eelnevalt küsimused ja nende jrk kindlaks määratud
3.2.3 abivahendina kasutatakse ankeeti
3.3 AVATUD INTERVJUU
3.3.1 korraga palju intervjueeritavaid
3.3.2 aeganõudev
3.3.3 nõuab läbiviialt paremaid oskuseid kui teiste puhul
4 LÄBIVIIMISE 3 VÕIMALUST
4.1 paariintervjuuna
4.2 individuaalintervjuuna
4.3 rühmaintervjuuna
Show full summary Hide full summary

Similar

Kuhu sa lähed?
Katre Koppel
Kuhu sa lähed?
Pirgita-Maarja Hallas
tools1
evertmargus
Grupitöö
erikgeiro
General Knowledge Quiz
PatrickNoonan
Biology AQA 3.2.5 Mitosis
evie.daines
Geography Coastal Zones Flashcards
Zakiya Tabassum
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Fran Arredondo
Inglés - Verbos Compuestos II (Phrasal Verbs)
Sharon Shen