1.5.Models de Mediació

Natalia Muñoz
Mind Map by Natalia Muñoz, updated more than 1 year ago
Natalia Muñoz
Created by Natalia Muñoz over 6 years ago
33
0

Description

Dins del NF1: Mediació comunitària

Resource summary

1.5.Models de Mediació
 1. 3 models de referència

  Annotations:

  • Serveixen per establir uns patrons o criteris d'actuació, encara que en la pràctica no es treballa amb un sol model, sinó que s'utilitzen elements de cadascun d'ells.
  1. Model Circular-Narratiu
   1. Ciències Socials
   2. Model Transformatiu
    1. Psicologia
    2. Model tradicional lineal o de Hardvard
      1. Bases teòriques
       1. Cercar un acord favorable per ambdues
        1. Objectius
         1. Afavorir la relació de les parts implicades.

          Annotations:

          • Mitjançant l'empoderament i reconeixement de l'altre i amb la finalitat d'arribar a una solució comuna.
          1. Acords mitjançant en la reconstrucció de les relacions de les persones

           Annotations:

           • Integració dels models restants i emmarcat en la idea d’un canvi social  
           1. 4 processos essencials
            1. Busca tranformar història i relació

             Annotations:

             •  Recerca la transformació de la percepció personal de la història i una transformació de la relació entre els implicats.
             1. Facilita la transformació de la relació
              1. Oportunitat de transformació
              2. Element inherent en la societat i oportunitat de creixement
               1. MODEL INTERDISDISCIPLINARI

                Annotations:

                • Model configurat desde la perspectiva del mediador on intervenen metodologies i professionals de les diferents disciplines.
              3. Legitimitzar les relacions

               Annotations:

               • Admetre la part de raó de cadascuna de les parts.
               1. Canviar el significat

                Annotations:

                • Reconstrucció de la història creada únicament per la percepció individual.
                1. Augmentar diferències

                 Annotations:

                 • Explicar/exterioritzar les posicions.
                 1. Creació de contextos de treball

                  Annotations:

                  • El context es va definint abans, durant i en finalitzar el procés de mediació.
                2. Empoderament i reconeixement de l'altre.
                  1. Facilitador de la comunicació
                   1. Paper del mediador
                    1. Element negatiu/obstacle per a la satisfacció d'interessos o necessitats
                     1. Concepció teòrica del conflicte
                   2. 4 aspectes basats en l'aproximació de les parts a partir dels interessos en comú

                    Annotations:

                    • 1. Separar problemes/persones. 2.Centrar-se en els interessos, no en les posicions. 3.Trobar alternatives. 4.Utilitzar criteris objectius (WIN/WIN)
                    1. Mètode
                    2. Economia i Dret
                    Show full summary Hide full summary

                    Similar

                    CURSO BÁSICO DE MEDIACIÓN
                    Med3C Mediación
                    Mecanismos Alternativos a la Justicia en cuanto a la resolución de conflictos.
                    Fernanda Tellechea
                    Fichas Resolución de Conflictos
                    GIMENA GARCIA
                    Conductas que aumentan el conflicto
                    Maite Finch
                    Técnicas en mediación
                    Noemí Barrios
                    Medios alternos de solución de conflictos
                    Ara Reséndiz
                    Vocabulario básico
                    Norma Lopez Amatima
                    Artículo 4°: Principios de los Mecanismos Alternativos
                    Jesica Bedolla
                    Teaching Models and Materials
                    Teacher Robert Jaime
                    Resolución de Conflictos
                    Norma Lopez Amatima
                    Model d'iniciació esportiva
                    MONTSE CARLES GUILLEM