MESURES, MAGNITUDS I UNITATS

dentsvetozarevve
Mind Map by dentsvetozarevve, updated more than 1 year ago More Less
Joan S. Salelles Mateu
Created by Joan S. Salelles Mateu about 7 years ago
dentsvetozarevve
Copied by dentsvetozarevve about 7 years ago
189
0

Description

ambit cientific Mind Map on MESURES, MAGNITUDS I UNITATS, created by dentsvetozarevve on 11/22/2013.

Resource summary

MESURES, MAGNITUDS I UNITATS
1 MAGNITUD
1.1 Qualsevol paràmetre físic que podem mesurar, comparant-lo a un patró.
2 MESURA
2.1 Acte de comparar una magnitud amb el seu patró. També valor numèric resultant de la comparació.
3 UNITAT
3.1 Patró amb el que comparem les magnituds per a mesurar-les.
3.2 UNITATS FONAMENTALS SISTEMA INTERNACIONAL
3.2.1 MASSA: Kilogram - kg
3.2.2 LONGITUD: Metre - m
3.2.3 TEMPS: Segon - s
3.2.4 CORR. ELÈCTRIC: Amper - A
3.2.5 TEMPERATURA: º kelvin - ºK
3.3 MÚLTIPLES I SUBMULTIPLES
3.3.1 Múltiples
3.3.1.1 Deca - da - x10
3.3.1.2 Hecto - h - x100
3.3.1.3 Kilo - k - x1000
3.3.1.4 Mega - M - x1.000.000
3.3.1.5 Giga - G - x10e9

Annotations:

  • No podem posar exponents, per tant 10e9 vol dir "10 elevat a 9", és a dir 1 seguit de 9 zeros.
3.3.1.6 Tera - T - x10e12
3.3.1.7 Peta - P - x10e15
3.3.2 Submúltiples
3.3.2.1 deci - d - :10
3.3.2.2 centi - c - :100
3.3.2.3 mili - m - :1000
3.3.2.4 micro - μ - :1.000.000
3.3.2.5 nano - n - :10e9
3.3.2.6 pico - p - :10e12
3.3.2.7 femto - f - :10e15
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Writing successful GCSE English essays
Sarah Holmes
Mapas mentales con GoConqr
Daniel David Quiroz Montoya
Mapas mentales con ExamTime
VERO FONSECA
mi mapa conceptual
Manuela Gomez
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Ricardo Padilla Alcantara
Propiedades de los gases
camila gonzalez
unidad 3 -DIBUJO DEL CONJUNTO- JUAN SUAREZ
Juan Carlos Suarez Gomez
DERECHO INTERNO E INTERNACIONAL.
Ha-neul Park
Redes de ordenadores y seguridad informátic
Selvin Danilo Rosado Tesucun
Maths Revision- end of year test
Monica Harris