СИ

Вера Ценкова
Mind Map by Вера Ценкова, updated more than 1 year ago
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 6 years ago
1596
0

Description

си - грам. категории

Resource summary

СИ
1 ВЪЗВРАТНО ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ

Annotations:

  • Показва, че глаголното лице извършва действието върху себе си или за себе си си - кратка форма  на себе си - пълна форма   Свърших СИ работата.   Справих СЕ.
2 ФОРМА НА СПОМАГАТЕЛНИЯ ГЛАГОЛ "СЪМ"

Annotations:

  • 2 лице, ед.ч. сег.вр.         Ти СИ умен.
3 ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

Annotations:

  • означава притежание на вършителя на действието кратка форма - СИ пълна форма - свой, своя, свое, свои Харесвам работата СИ  /своята работа/
Show full summary Hide full summary

Similar

Морфология - глагол
Вера Ценкова
Термини - изречение
Вера Ценкова
Текст и общуване
Вера Ценкова
времена
Вера Ценкова
ЛЯТНО ДОМАШНО
Вера Ценкова
Изречение - части
Вера Ценкова
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
Начален преговор - синтаксис
Вера Ценкова
Изречение
Вера Ценкова
Сложни думи
Дарина Железова